Pijn, angst en depressie bij ouderen met gewrichtsslijtage

pijn, angst en depressie bij ouderen met gewrichtsslijtage

Pijn, angst en depressie bij ouderen met gewrichtsslijtage

Ouderen tussen de 74 en 85 jaar met gewrichtsslijtage (artrose) die meer pijn aangeven dan anderen, hebben meer last van angst- en depressieve symptomen. Maar als hun pijn niet altijd even hevig is, ervaren deze ouderen minder symptomen van angst en depressie dan de ouderen met constante pijn. Dit blijkt uit EPOSA, een Europees onderzoeksproject naar artrose, waar LASA-wetenschappers aan meewerken. De resultaten benadrukken het belang van pijnmetingen op meerdere tijdstippen bij ouderen met artrose.

Artrose, oftewel gewrichtsslijtage, is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen in een gewricht in kwaliteit achteruitgaat. Het is één van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen bij ouderen en wordt onder andere gekenmerkt door stijfheid en gewrichtspijn. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat meer pijn bij ouderen met artrose gerelateerd is aan het hebben van meer symptomen van angst en depressie. Bij ouderen met artrose fluctueert de pijn over de tijd. Er is nog weinig bekend over de relatie tussen pijnfluctuaties en mentaal functioneren van deze ouderen.
In het European Project on OSteoArthritis (EPOSA) doen LASA-onderzoekers, samen met onderzoekers uit verschillende Europese landen, onderzoek naar de persoonlijke en sociaal-maatschappelijke gevolgen van artrose bij ouderen in Europa. Zij hebben onlangs de relatie onderzocht tussen de mate van pijn/pijnfluctuaties en angst- en depressieve symptomen bij ouderen met artrose.

‘Goede’ en ‘slechte’ dagen
De resultaten van deze studie laten zien dat meer pijn gepaard gaat met meer angst- en depressieve symptomen bij ouderen met artrose tussen de 74 en 85 jaar. Deze ouderen ervaren minder symptomen van angst en depressie als hun pijn meer fluctueerde over de tijd. Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen zou kunnen zijn dat voorspelbare, stabiele en chronische pijn gepaard gaat met gevoelens van hopeloosheid en gebrek aan perspectief. Daarnaast zijn ouderen met artrose die ook “goede” dagen hebben mogelijk beter bestand tegen de “slechte” dagen in tegenstelling tot ouderen die elke dag dezelfde, chronische pijn hebben. De resultaten van deze studie laten zien dat meer pijn niet gepaard gaat met meer angst- en depressieve symptomen bij ouderen met artrose tussen de 65 en 74 jaar. Deze jongere groep heeft mogelijk meer effectieve strategieën om met pijn om te gaan dan de oudere groep die kwetsbaarder is.

Belang van metingen
De bevindingen van deze studie impliceren dat stabiele pijnniveaus schadelijker zijn voor de geestelijke gezondheid van ouderen met artrose dan fluctuerende pijnniveaus. Bovendien benadrukken de resultaten van dit onderzoek het belang van het meten van pijn op meerdere tijdstippen bij ouderen met artrose, omdat minder pijnfluctuaties over de tijd een indicator kunnen zijn voor de aanwezigheid van angst- en depressieve symptomen..

Het volledige artikel lezen? Klik hier.

Meer weten over het EPOSA-onderzoek? Klik hier.

Referentie:
De Koning E.J., Timmermans, E.J., Van Schoor, N.M., Stubbs, B., Van den Kommer, T.N., Dennison, E.M., Limongi, F., Castell, M.V., Edwards, M.H., Queipo, R., Cooper, C., Siviero, P., Van der Pas, S., Pedersen, N.L., Sánchez-Martínez, M., Deeg, D.J.H., & Denkinger, M.D. (2018). Within-person pain variability and mental health in older adults with osteoarthritis: a six-cohort study. The Journal of Pain. 19 (6), 690-698.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen