Welke gegevens bevat de LASA-studie?

Ruim 200 onderwerpen

De vragen die de deelnemers beantwoorden en de testjes die zij doen zijn heel divers. Daarom bevat LASA ook zo’n grote database aan gegevens. De 220 onderwerpen waar de deelnemers vragen over krijgen variëren van ‘bloeddruk’ tot ‘kerkbezoek’, en van ‘huishoudelijke hulp’ tot ‘angstgevoelens’. Ze zijn in de LASA-database onderverdeeld in acht verschillende categorieën:

Oudere wordt thuis geschoren

Zorg

De categorie ‘zorg’ verzamelt gegevens over diverse aspecten van zorg: gebruik van zorg, maar ook het geven van zorg, ideeën over zorg en levenseinde.

Sociale aspecten

Binnen deze categorie vallen gegevens over de buurt waarin de deelnemers wonen, contacten met kinderen, kleinkinderen en andere familieleden, vrienden en buren. Maar ook data over huisdieren, vrijetijdsbestedingen en normen en waarden worden verzameld.

grootmoeder met kleinkinderen in park
handen van vrouw die een test doet op vragenlijst en computer

Cognitief functioneren

Cognitie is te omschrijven als het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, maar gaat ook over zaken als taalvermogen, bewustzijn, geheugen en concentratie. De deelnemers aan LASA doen verschillende testjes op het gebied van geheugen, taal en rekenen.

Werk

De afgelopen jaren is de pensioenleeftijd gestegen, dus ook die van de LASA-deelnemers. Zij krijgen allerlei vragen over hun vroegere en eventuele huidige werk, over pensioenleeftijd en eventuele arbeids-ongeschiktheid. Ook worden gegevens verzameld over het beroep van de partner.

winkelend stel in Hilversum.

Emotionele aspecten

De LASA-deelnemers krijgen vragen over diverse onderwerpen die raken aan emotie en welbevinden. Bijvoorbeeld over angst en depressieve symptomen, maar ook over geluksgevoel en tevredenheid en slaap, seksualiteit en gevoel van eigenwaarde.

Lichamelijk functioneren

In deze categorie worden enorm veel gegevens verzameld. Denk daarbij aan de aanwezigheid van ziekten en resultaten uit knijpkrachttesten, gehoor- en oogtesten. En er zijn vragen over onder andere eetgewoonten, medicijngebruik, pijn, lichaamsbeweging en vallen.

Biomateriaal

Bij een groot deel van de deelnemers van LASA wordt bloed afgenomen. Ook zijn er bij een klein deel van de deelnemers haren verzameld. Het verkregen biomateriaal wordt bewaard in vriezers van de LASA-biobank en geanalyseerd op hormoonspiegels, vitamine- en cholesterolwaarden, maar ook op DNA-niveau.

Demografische aspecten

De deelnemers aan LASA verstrekken gegevens van algemeen demografische aard: wat is hun leeftijd, wonen ze in de stad of op het platteland, zijn ze getrouwd, gescheiden, of alleenstaand? Met wie wonen ze in huis, wat is hun beroep, inkomen, opleiding? Ook overlijdensdata en doodsoorzaken worden bijgehouden.