De interviews

Bezoek aan huis

Elke drie à vier jaar worden er bij de deelnemers thuis interviews afgenomen. Tijdens de interviews komen vragen aan de orde over de leefsituatie, gezondheid en het welbevinden van de deelnemers. De interviewer voert de antwoorden direct in op een laptop.

De meeste deelnemers doen ook mee aan het medische interview. Daarin komen vragen en testen aan de orde die medisch van aard zijn. Voorbeelden daarvan zijn vragen over medicijngebruik, het meten van de bloeddruk en de handknijpkracht. De antwoorden en uitslagen van de testen voert de medisch interviewer ter plekke in op een laptop.

Vragenlijst

De deelnemers aan LASA krijgen van de interviewer ook nog een schriftelijke vragenlijst, die zij op een later moment zelf kunnen invullen. Deze vragenlijst is in plaats van schriftelijk ook online in te vullen. Ongeveer 45 procent van de deelnemers vult deze lijst tegenwoordig online in.

Telefonisch interview

Soms wordt een interview telefonisch afgenomen, namelijk als de deelnemer niet in staat is om met een ‘gewoon’ algemeen interview mee te doen. In nog minder gevallen worden de vragen aan een naaste van de deelnemer gesteld. Zo’n interview duurt dan ongeveer een kwartier. Op deze manier kunnen toch nog belangrijke gegevens worden verkregen van de deelnemers die zelf niet mee kunnen doen aan een heel interview.

Deelonderzoeken

Zo nu en dan vinden er tussendoor ook deelonderzoeken plaats. Hierbij gaat het soms om een mondeling interview en soms om een schriftelijke vragenlijst. De deelonderzoeken kunnen over allerhande onderwerpen gaan, bijvoorbeeld over voeding of over geloof. De deelonderzoeken kunnen ook maar bij een kleine groep deelnemers worden gedaan, bijvoorbeeld alleen bij 75+-ers.

Op het Engelse deel van de website kunt u meer lezen over deze deelonderzoeken.

De vragen

De meeste vragen van de interviews zijn elke keer vrijwel of helemaal hetzelfde, al sinds 1992. Daarom is het met deze gegevens zo goed mogelijk om veranderingen te zien in de manier waarop wij ouder worden.  Dat is de kracht van het LASA-onderzoek.

Natuurlijk komen er ook nieuwe vragen aan de orde. Een voorbeeld: in 1992 waren er nog geen vragen over internetgebruik. Nu is internet een niet meer weg te denken onderdeel van het leven, en daarom bevat het LASA-onderzoek daar nu ook vragen over.


De interviewers

De interviews worden afgenomen door zorgvuldig getrainde mensen, die uit dezelfde regio komen als de deelnemers. Het is echter niet de bedoeling dat deelnemers en interviewers elkaar goed kennen, dat zou namelijk de antwoorden kunnen beïnvloeden.

'De interviews geven mij de moed om ouder te worden'

Christine Henskens-Baumann, medisch interviewer in Oss, hield haar eerste medische interviews in 1992 en 1995, het allereerste begin van LASA. Ze was toen 40 en stopte vanwege ander werk.  Inmiddels is ze weer terug. ‘Na mijn prepensioen begon het direct weer te kriebelen.’

‘Ouderen zijn veranderd’, is de ervaring van Christine. ‘Destijds, in 1992, als je met pensioen ging, was je oud en ging je “rustig aan doen”.’ Tegenwoordig worden mensen anders oud, ze zijn actief, passen op de kleinkinderen, zijn langer zelfstandig. Ze moeten dat ook zijn. En ze zijn ook kritischer. En Christine ziet dat als een goede ontwikkeling. ‘Het geeft mij de moed om ouder te worden.’

Positief verrast

Geke Ulrich-Timmerman begon in 2018 bij LASA in de regio Zwolle, met haar 34 jaar was ze toen een van de jongste interviewers. ‘Ik ben anders tegen ouderdom gaan aankijken’.

De eerste weken vond Geke het moeilijk om de huisbezoeken van zich af te zetten. ‘Je wordt toch geconfronteerd met ouderdom, mensen die hun hart uitstorten of je ziet lastige situaties. Tegelijkertijd verrasten veel ouderen me op een positieve manier. Velen zijn maatschappelijk betrokken, bewegen veel. Ik heb gezien dat het belangrijk is om bezig te blijven, te doen wat je leuk vindt. Dat is een les voor mezelf.’

De interviewers uit de drie regio's

Interviewers in regio Amsterdam (2019)

Interviewers uit regio Zwolle (2019)

Interviewers uit Oss en omstreken (2019)