Nederlandse LASA-uitgaven

De LASA-onderzoekers schrijven geregeld teksten voor boekjes, rapporten en andere Nederlandstalige uitgaven. De kennis die voortkomt uit het de LASA studie wordt daarin beschreven. Op deze pagina is er meer te vinden over deze publicaties.

Een andere kijk op ouder worden

Gewonnen jaren

Oud worden is normaal: de ouderen van nu hebben vele levensjaren gewonnen ten opzichte van vorige generaties. Maar gelúkkig en prettig oud zijn, hoe doe je dat? Op basis van ruim 25 jaar wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit de LASA-studie schreef oprichter Dorly Deeg een toegankelijk boek over ouder worden.

 

Sinds 1991 doet hoogleraar Dorly Deeg onderzoek naar het functioneren van ouderen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal terrein: Welke lichamelijke functies veranderen met het ouder worden, wanneer? Hoe behoud je het plezier in het leven? Worden we op dezelfde manier oud als onze ouders? En hoe kunnen we ons welbevinden zo lang mogelijk behouden? De resultaten van dit onderzoek zijn nu op een toegankelijke manier verwoord in het boek Gewonnen Jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden.

Geen toverpil
Met het boek Gewonnen jaren biedt Dorly Deeg een andere kijk op ouder worden. Het welbevinden in iedere ‘oudere’ levensfase staat voorop: wat levert plezier op en waar hangt dat vanaf? Haar boodschap: Er is geen ‘toverpil’ om veroudering tegen te gaan; je kunt er wél mee leren omgaan. Het boek bevat verrassende nieuwe inzichten, is toegankelijk geschreven, heeft een positieve insteek, de persoonlijke levensverhalen zorgen voor herkenning.

Het boek is verschenen bij uitgeverij Ambo/Anthos en is te koop in de (internet)boekhandel.


Kijk op gewonnenjaren.nl voor meer informatie..

LASA-onderzoek wijst uit

Ouderen steeds minder eenzaam. Meer eenzame ouderen.

Ouderen in Nederland voelen zich minder eenzaam dan 20 jaar geleden. De gemiddelde eenzaamheid van Nederlanders van 55 jaar en ouder daalde tussen 1996 en 2016. Eenzaamheid van ouderen neemt echter toe met de leeftijd. Daarom zijn er, vanwege de toename van de oudere bevolking, in 2016 wel méér eenzame ouderen in Nederland dan in 1996. Dit blijkt uit de gegevens van ruim 5.000 deelnemers aan de ouderenstudie LASA. Vandaag verscheen het SCP-rapport Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking, met LASA-wetenschapper Theo van Tilburg als een van de auteurs.

Diverser netwerk
In de periode van 1996 tot 2016 daalde de gemiddelde eenzaamheid van mensen van 55 jaar en ouder met 0,2 tot 0,8 punten op een schaal van 0 tot 11. Dat komt onder meer omdat ouderen vaker een partner hebben, een groter en diverser netwerk en een groter gevoel van regie over het leven in vergelijking met twintig jaar geleden. Tegelijkertijd groeit de oudere bevolking en daarom zijn er in 2016 meer ouderen eenzaam dan in 1996.

Partnerverlies
Dat veel ouderen eenzamer worden is te verklaren door verliezen in deze levensfase. Verlies van sociale relaties verhoogt de kans op eenzaamheid. Partnerverlies, een kleiner en minder gevarieerd netwerk, en verlies van het dagelijks netwerkcontact zijn veelvoorkomende veranderingen. Ook is er verlies van ervaren regie over het leven en is men vaker afhankelijk van professionele zorg en ondersteuning. Gezondheidsverlies en verlies van inkomen spelen een beperkte rol bij de toename van eenzaamheid.

Gegevens over eenzaamheid
De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van VU/VUmc verzamelde in de afgelopen decennia gegevens onder Nederlandse ouderen. Tussen 1992 en 2016 zijn 5.096 mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder eenmaal of vaker ondervraagd over hun eenzaamheid. De studie geeft de mogelijkheid de prevalentie van eenzaamheid in verschillende jaren te vergelijken.
De gebruikte gegevens komen uit de jaren 1996, 2006 en 2016. De onderzoekers onderscheidden drie leeftijdscategorieën: 58-67-jarigen, 68-77-jarigen en 78-87-jarigen. De LASA ouderenstudie maakte het ook mogelijk om te onderzoeken hoe eenzaamheid zich in de tweede levenshelft ontwikkelt, dus de ontwikkeling van eenzaamheid in de individuele levensloop van ouderen.

Download Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk en Theo van Tilburg (LASA).