De LASA-organisatie

De mensen achter LASA

LASA bestaat uit een kern van vaste medewerkers, met daarnaast mensen die voor een of meerdere jaren betrokken zijn bij de studie. Denk daarbij aan interviewers die de deelnemers thuis bezoeken voor interviews, of aan promovendi die voor hun proefschrift een aantal jaar wetenschappelijk onderzoek doen met LASA-gegevens.

De LASA-studie is een gezamenlijke studie van de Vrije Universiteit en Amsterdam UMC, locatie VUmc. De LASA-wetenschappers zijn afkomstig van uiteenlopende afdelingen, zoals de afdeling sociologie of voedingswetenschappen (Vrije Universiteit, Amsterdam) of de afdeling interne geneeskunde of psychiatrie (Amsterdam UMC).