Organogram

Het onderstaande schema (organogram) laat zien hoe LASA is georganiseerd:

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wetenschappelijk directeur van LASA en de projectmanager. Zij geven leiding aan de wetenschappelijke voortgang, aan de gegevensverzameling en de verwerking en opslag van gegevens.


De stuurgroep

De stuurgroep van LASA voorziet het dagelijks bestuur van strategisch en inhoudelijk advies en draagt bij aan het nemen van belangrijke beslissingen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende wetenschappelijke afdelingen die belang hebben bij LASA.


Ondersteunend personeel

Bij de LASA-studie werken een projectmanager, twee gegevensbeheerders, een secretaresse, een websitebeheerder, een of meerdere veldwerkcoördinator(en) en een communicatieadviseur. Zij zorgen ervoor dat de LASA-studie draaiende wordt gehouden.


De Biobank commissie

Deze commissie bestaat uit wetenschappers en projectmanagers. De biobank commissie overlegt regelmatig over nieuwe privacyregels of aanvragen voor materiaal uit de LASA-biobank.


De PhD commissie

Deze commissie bestaat uit twee wetenschappers die promotieonderzoek doen. Zij organiseren zeven keer per jaar een overleg met alle wetenschappers die promotieonderzoek doen. In dit overleg presenteren deze wetenschappers hun onderzoek en bespreken zij verschillende praktische vraagstukken.


Kerngroep onderzoek

Deze groep die voornamelijk bestaat uit gepromoveerde onderzoekers en komt vier keer per jaar bij elkaar. De kerngroep onderzoek bespreekt de voortgang van het onderzoek en mogelijkheden voor nieuwe interdisciplinaire samenwerking.


Groepshoofden thema’s

Omdat de LASA-studie veel verschillende onderwerpen bestudeert, hebben de wetenschappers zich georganiseerd in 5 themagroepen. Elke themagroep wordt vertegenwoordigd door een groepshoofd. Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar.

  • LASA lichamelijk – doet onderzoek naar ziekten en lichamelijk functioneren van ouderen
  • LASA mentaal – houdt zich bezig met onderwerpen als depressie en dementie
  • LASA sociaal – bestudeert aspecten als eenzaamheid en netwerken van ouderen
  • LASA zorg – onderzoekt zaken als zorggebruik en mantelzorg
  • LASA werk – kijkt naar ouderen en werk en pensioen

 

De adviesraad

Eens in de drie jaar komt er, op verzoek van LASA, een groep internationale wetenschappers bij elkaar om de LASA-studie te evalueren en om strategisch en inhoudelijk advies te geven voor de toekomst.


De interviewers

Alleen tijdens de jaren dat er een meting plaatsvindt, is er een groep van ongeveer dertig interviewers die de deelnemers van LASA thuis interviewt.