LASA gegevens vormen de ruggengraat van een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen. Het SCP heeft met LASA gegevens onderzocht wat de relaties zijn tussen hulpbronnen van ouderen, hun maatschappelijke participatie en hun welbevinden. Het rapport, met de titel “Investeren in vitale ouderen”, benadrukt dat beleid gericht moet zijn op het investeren in vitale ouderen, niet alleen op zorg voor hulpbehoevenden. Door deze investering kunnen ouderen actief blijven bijdragen aan de samenleving en hebben ze minder snel zorg nodig. Nederland vergrijst snel, wat een grote druk op de samenleving legt, en het beleid moet zich hierop voorbereiden door te investeren in welzijn, werk, wonen en samenleven. Het rapport adviseert om niet naar leeftijd, maar naar levensfasen te kijken bij het maken van beleid. Door te investeren in vitale ouderen wordt hun actieve levensfase verlengd en wordt de zorgbehoevende fase uitgesteld, wat gunstig is voor zowel het welzijn van ouderen als de samenleving als geheel.

De PDF van het rapport kan hier gedownload worden.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen