Veelgestelde vragen

Bent u deelnemer van LASA en heeft u vragen? Hieronder vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:  

Telefoon:       020 – 444 6770

e-mail:             lasa@amsterdamumc.nl

Zet alstublieft uw naam en geboortedatum in de mail, dat helpt ons om uw vraag sneller te beantwoorden.

Veelgestelde vragen van deelnemers

Inhoudsopgave

Over deelname aan het onderzoek 'Gezond ouder worden'

Het doel van het onderzoek is om beïnvloedende factoren en gevolgen van het ouder worden bij Nederlanders vast te leggen en te bestuderen. De resultaten van ons onderzoek geven een betrouwbaar beeld van de leefsituatie, gezondheid en het welbevinden van ouder wordende Nederlanders. Ook veranderingen in het verouderen over de tijd worden onderzocht. Uw grootouders werden waarschijnlijk anders ouder dan u, en straks worden de vijftigers van nu ook weer anders ouder.

Nee, deelname aan het onderzoek ‘Gezond ouder worden’ is alleen mogelijk wanneer u per brief een uitnodiging van LASA ontving. In die brief wordt uitgelegd wat het doel van het onderzoek is, hoe deelname in zijn werk gaat, en wie er binnenkort contact met u opneemt.

Wanneer de medewerk(st)er contact met u opneemt, maakt u samen een afspraak. Zij/hij komt dan bij u langs op de afgesproken dag en tijd met een laptop en stelt allerlei vragen over onder andere uw leefsi­tuatie, gezondheid en welbevinden. Ook neemt zij/hij enkele eenvoudige testen af, zoals het opstaan uit en weer gaan zitten in een stoel.

U wordt na afloop van dit gesprek gevraagd in de komende weken een schriftelijke vragenlijst met extra vragen in te vullen. U kunt op dat moment beslissen of u hier aan mee wilt doen.

Ook wordt u gevraagd mee te doen met een vervolginterview; dit is met een andere medewerk(st)er van LASA. In dit vervolg interview komen vragen en testen aan bod die meer medisch van aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn het uitvragen van de medicatie, het meten van de bloeddruk en polsfrequentie, het meten van lichaamsmaten en vragen over bijvoorbeeld medische beslissingen, fracturen en het kunnen horen en zien.

Elke 3 tot 4 jaar is er een hoofdmeting, die bestaat uit twee interviews en een schriftelijke vragenlijst. Tussendoor is er ook nog wel eens een deelstudie waarbij er aandacht is voor een specifiek onderwerp. Soms vragen we hiervoor alle deelnemers, soms een selectie.

Het onderzoek begint niet alleen bij mensen die al ouder zijn, maar juist ook bij jongere ouderen (vanaf 55 jaar) om ook het begin van het verouderen te kunnen volgen.

Verder is het belangrijk voor het onderzoek dat er allerlei verschillende mensen meedoen. Dus zowel mannen als vrouwen, zowel actieve mensen als mensen die graag hun rust nemen, zowel gezonde mensen als mensen die nogal wat met hun gezondheid te stellen hebben, enzovoorts.

Het onderzoek ‘Gezond ouder worden’ geeft u een wetenschappelijke stem die doorklinkt in het beleid op nationaal en lokaal niveau. Aan de hand van uw ervaringen en mening wordt door LASA-onderzoekers uitgezocht wat goed gaat en wat beter kan voor ouder wordende Nederlanders. Voor aanpassingen in het nationaal beleid is vaak een lange adem nodig, maar niets aandragen helpt zeker niet! Meedoen is ook in het belang van de mensen die na u ouder gaan worden.

Het onderzoek is in het jaar 1992-1993 van start gegaan. Inmiddels is er dus gedurende meer dan 29 jaar informatie verzameld over ouder worden in Nederland.

Sinds 1992 hebben ruim 5.500 mensen met het onderzoek meegedaan.

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van subsidieverlenende instanties als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMW) en de Europese Unie.

Helaas kunnen we in uw plaats niemand anders vragen. Juist omdat u al vaker mee deed kunnen we kijken of er in de tijd veranderingen optreden. Daarom willen we heel graag weten hoe het u nu vergaat, ook als er bij u niets veranderde.

U kunt telefonisch via 020 – 444 6766 of per mail via LASA@amsterdamumc.nl wijzigingen in contactgegevens doorgeven.

Over het interview en de vragenlijst

Bij de doelstelling die wij hebben, namelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de leefsituatie, gezondheid en het welbevinden van ouderen in Nederland komt heel veel kijken.  Aspecten van het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren van ouderen hebben allemaal invloed op elkaar en om goed te begrijpen hoe zij van invloed zijn op de leefsituatie, gezondheid en welbevinden van ouderen is het nodig dat we van al die aspecten een goed beeld krijgen

Een interview duurt minimaal anderhalf uur en gemiddeld ruim zeven kwartier. De duur van een interview hangt af van verschillende factoren, zoals of iemand nog betaald werk verricht of niet, of iemand chronische ziekten heeft of niet en hoe groot iemands sociale netwerk is. 

Het interview kan overal plaatsvinden waar u privé met elkaar in gesprek kunt gaan, dat is bij u thuis maar kan ook in een aparte ruimte op de VU of andere privé locatie. U bespreekt uw wens omtrent de locatie van het interview met de interview(st)er.

Wij maken altijd gebruik van betrouwbare vragenlijsten die uitgebreid zijn getest. Het kan zijn dat een vraag niet logisch lijkt of vreemd geformuleerd, maar het is dan toch gebleken dat de totale vragenlijst een heel goed beeld geeft over het onderwerp waarover het gaat. Veel andere wetenschappelijke onderzoeken gebruiken dezelfde vragenlijsten die wij gebruiken. Om de uitkomsten te kunnen vergelijken met deze onderzoeken (bijvoorbeeld bij ouderen in andere landen) moeten de vragen en de mogelijke antwoorden precies hetzelfde blijven.

In een onderzoek met meer dan 5000 deelnemers is die vaste structuur noodzakelijk. Vaste antwoordmogelijkheden zijn ook nodig om betrouwbare meetinstrumenten en vragenlijsten te hebben, die onderzoekers goed kunnen analyseren. Mocht u meer kwijt willen over een onderwerp, dan is daar aan het eind van het interview nog de mogelijkheid voor.

De hoofdmeting vindt elke 3 a 4 jaar plaats. Deze hoofdmeting bestaat elke keer uit een algemeen interview, een medisch interview en een schriftelijke vragenlijst. Naast deze hoofdmeting vinden er regelmatig deelonderzoeken plaats. Soms zijn deze onderzoeken voor alle LASA deelnemers, soms voor een bepaalde selectie. En soms komt voor deze onderzoeken een interviewer langs, andere keren wordt er een telefonisch interview gedaan of ontvangt u een schriftelijke (of digitale) vragenlijst.

Alhoewel we heel veel vragen stellen, zijn er natuurlijk ook nog heel veel vragen die we niet stellen. We willen zuinig zijn op uw tijd. Soms stoppen we weleens nieuwe onderwerpen in een interview, bijvoorbeeld als een bepaald onderwerp ineens heel actueel is geworden. In dat geval proberen we wel te kijken of we tijd kunnen winnen door andere onderwerpen in te korten.  Geef alstublieft aan wat u mist per telefoon of mail, we kunnen hierover van gedachten wisselen.

Vanwege de tijdsduur van het interview kunnen we niet alle onderwerpen elke drie jaar vragen. Zaken die minder aan verandering onderhevig zijn, worden bijvoorbeeld eens in de tien of eens in de zes jaar gesteld. Geef alstublieft aan wat u mist per telefoon of mail, we kunnen hierover van gedachten wisselen.

Uw gegeven antwoorden worden samen genomen met de antwoorden van alle andere deelnemers. U kunt er hier meer over lezen. Daar kunnen onze onderzoekers dan statistische analyses op uitvoeren om iets te leren over de situatie van Nederlandse ouderen. Dit heet “onderzoek uitvoeren op het niveau van de populatie”. Bijvoorbeeld, uit de antwoorden van alle deelnemers tussen de 60 en 70 jaar blijkt dat driekwart van hen meer dan twee chronische ziekten heeft. Tien jaar geleden was dit nog maar bij de helft van de 60-70 -jarigen het geval. De vraag is dan hoe we die stijging kunnen verklaren? Daar doen onze onderzoekers dan verder onderzoek naar. Op de pagina met Weetjes kunt u bijvoorbeeld de uitkomsten van deze onderzoeken vinden.

Over de medische testen

We nemen alleen bloed af wanneer we daarvoor extra subsidie hebben kunnen krijgen. Toch zijn gegevens uit uw bloed van een tijd geleden ook al heel waardevol voor onderzoek.

Soms geven testen die eenmalig afgenomen worden voldoende inzicht, soms loopt er een specifiek onderzoek  waarvoor een of twee keer een extra test gedaan wordt en soms is de uitslag van een test zo aan verandering onderhevig dat die elke keer herhaald wordt. We vragen alleen wat echt noodzakelijk is. Het motto is: “Geen vraag te veel, hoor!”

Nee, sterker nog, het is gewoon logisch dat mensen in de loop van de jaren achteruit gaan op de testen. Niemand vindt achteruitgang leuk, maar bij het ouder worden hoort nou eenmaal dat niet alleen zintuigen en spierkracht achteruit gaan, maar ook het brein. Daarbij komt dat veel testen ook zo gemaakt zijn dat niemand die perfect kan doen.

Wij bestuderen uw scores alleen in samenhang met de scores van de overige deelnemers in het onderzoek. Maar mocht u geïnteresseerd zijn in een specifiek resultaat van uzelf, neem dan contact met ons op via telefoon of mail.

Bij het ouder worden kan de vetverdeling in het lichaam drastisch veranderen doordat het vetpercentage af- of toeneemt, de plek in het lichaam ervan verandert of doordat de lengte afneemt. De vetverdeling wordt bijvoorbeeld gebruikt om ondervoeding te ontdekken en risico’s op bepaalde ziekten.

De weegschaal die wij gebruiken staat in elke artsenkamer. Het is een weegschaal die geijkt kan worden. Dat betekent dat we zeker weten dat 60 kg ook echt 60 kg is.

We kunnen inderdaad niet zo veel zeggen over uw geheugen, omdat hoe u de test uitvoert afhankelijk is van verschillende factoren (bijv. heeft u goed geslapen, is er op dat moment geen afleiding,  etc.). Maar omdat we de testen bij alle deelnemers afnemen, kunnen we wel zien hoe het gemiddeld genomen met bijv. de 85+ers gaat.

Het gebeurt maar zelden dat we iets vinden waar u baat bij heeft qua gezondheid. Dit kan gebeuren bij het meten van de bloeddruk en de hartslag. U wordt dan meteen ingelicht door de interview(st)er en geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts om beide opnieuw te laten meten. Voor de zekerheid sturen wij de waarden ook per brief door naar de huisarts, dat zijn we verplicht. Soms blijkt dan dat de bloeddruk of de hartslag inderdaad afwijkend is en dat medische zorg noodzakelijk is. Verder wordt soms bloed afgenomen waaruit een afwijkende waarde blijkt. Die waarde geven we dan door aan de huisarts. De huisarts bepaalt of de afwijkende waarde gewoon bij u hoort, wat meestal zo is, of dat verder onderzoek gewenst is.

Praktische vragen

U leest in de brief de naam en het telefoonnummer van de interview(st)er die contact met u opneemt/opnam. Mocht u de brief kwijt zijn, neem dan per telefoon of mail contact op met LASA, wij helpen u graag verder. E-mail: LASA@amsterdamumc.nl Telefoonnummer: 020-444 6766.

Die lijst staat op de LASA-website. Klik hier voor de lijst. Belt u of mailt u naar LASA om meer informatie: 020-444 6766.

Ongeveer jaarlijks ontvangt u een nieuwsbrief met onderzoeksplannen en -resultaten. Deze nieuwsbrieven staan op de website: . Nieuwsbrief – Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa-vu.nl) U kunt ook kijken bij ‘kennis’: Kennis – Longitudinal Aging Study Amsterdam (lasa-vu.nl)

Mocht u meer resultaten willen zien, bel of mail ons dan: E-mail: LASA@amsterdamumc.nl Telefoonnummer: 020-444 6766.

Neemt u alstublieft per telefoon (020-444 6766) contact op met de veldwerkcoördinator of schrijf uw vraag in een mail: LASA@amsterdamumc.nl We beantwoorden de vraag graag!