Steeds meer transgender personen krijgen langdurig genderbevestigende hormoontherapie (GHT). GHT zou gunstige effecten kunnen hebben op het cognitief functioneren (bv. geheugen, rekenen, plannen). Tegelijkertijd kunnen risicofactoren voor hart- en vaatziekten en psychologische factoren – cognitief functioneren negatief beïnvloeden. Deze factoren zijn gemiddeld genomen vaker aanwezig bij transgender personen dan bij niet-transgender (cisgender) personen. Ondanks het stijgende aantal oudere transgender personen, zijn er slechts weinig studies die het cognitief functioneren in deze populatie hebben onderzocht.

Wij onderzochten de verschillen in cognitief functioneren tussen transgender vrouwen van het Kennis- en zorgcentrum genderdysforie van Amsterdam UMC die minstens tien jaar GHT kregen en cisgender vrouwen en mannen van LASA. Alle deelnemers waren tussen de 55 en 69 jaar oud. Daarnaast onderzochten we de bijdrage van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en psychologische factoren aan deze verschillen.

Transgender vrouwen presteerden vergelijkbaar met de cisgender mannen op de cognitieve tests en scoorden lager dan de cisgender vrouwen. Deze verschillen waren echter klein. Hart- en vaatziekten en depressiesymptomen verklaarden gedeeltelijk de verschillen in testscore tussen transgender vrouwen en cisgender-controlegroepen: beide waren vaker aanwezig in de transgender groep en hadden negatieve invloed op hun cognitieve testscores.

Concluderend kunnen de resultaten van deze studie erop wijzen dat de langetermijneffecten van GHT op het cognitief functioneren bij oudere transgender vrouwen minimaal zijn.

Meer informatie is te lezen in de wetenschapelijke publicatie van Jason van Heesewijk en collega`s, die recent is verschenen.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen