Veroudering gaat samen met emotionele weerbaarheid tegen negatieve levensgebeurtenissen

Veel ouderen worden geconfronteerd met negatieve levensgebeurtenissen, zoals ziekte of overlijden van familie en vrienden. Zulke gebeurtenissen vinden vaker en sneller achter elkaar plaats dan bij jongere mensen. Dit stelt het welbevinden van ouderen op de proef: over de tijd kunnen depressieve klachten toenemen. Maar het is nog onduidelijk hoe ouderen onderling precies verschillen in de manier waarop zij reageren op negatieve levensgebeurtenissen.

Er bestaan hierover twee theorieën. Aan de ene kant kan het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen ouderen kwetsbaarder maken voor nieuwe gebeurtenissen: bij elke nieuwe gebeurtenis neemt dan het welbevinden sterker af dan bij de vorige gebeurtenis. Aan de andere kant kunnen ouderen juist weerbaarder worden. Ze kunnen leren van eerdere negatieve gebeurtenissen en hun ervaringen toepassen bij het omgaan met een volgende gebeurtenis. In dat geval wordt het effect van elke nieuwe gebeurtenis op hun welbevinden steeds kleiner.

Welk bewijs voor deze theorieën vonden we in de gegevens van LASA? Op basis van informatie die gedurende 16 jaar bij 2069 Nederlandse ouderen was verzameld, vonden we dat ouderen gemiddeld genomen weerbaarder werden. Met elke extra meegemaakte levensgebeurtenis nam het effect van de volgende gebeurtenissen op depressieve klachten af. Opvallend was dat dit sterker het geval was bij ouderen die wat minder regie over hun leven ervaarden. Misschien helpt het gevoel dat je niet alles in de hand hebt in het leven dus bij het omgaan met grotendeels oncontroleerbare levensgebeurtenissen.

We publiceerden de bevindingen in the Journals of Gerontology: Psychological Sciences

https://doi.org/10.1093/geronb/gbab114

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen