Tussen 2015 en 2019 hebben meer dan 400 LASA-deelnemers gedurende één of meerdere weken dagelijks hun slaapkwaliteit, stemming, pijn, eetlust en andere ervaringen bijgehouden. Recent is de eerste internationale publicatie op basis van die gegevens verschenen! Uit de studie blijkt dat slaapkwaliteit, stemming en pijn dagelijks invloed hebben op de eetlust van oudere volwassenen. Het onderzoek, met deelnemers van 75 jaar en ouder, toonde aan dat mannen op 12% van de dagen en vrouwen op 19% van de dagen een verminderde eetlust meldden.

De studie vond opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen was verminderde eetlust vooral geassocieerd met een slechtere slaapkwaliteit en verminderde stemming. Bij mannen was verminderde eetlust vooral geassocieerd met pijnklachten. Door het gebruik van de kalendergegevens is nu ook aangetoond dat dagelijkse schommelingen in deze factoren elkaar waarschijnlijk beïnvloeden.
De studie benadrukt het belang van gender bij het begrijpen van verminderde eetlust bij ouderen. Toekomstig onderzoek zou deze verschillen nader moeten onderzoeken om de zorg en ondersteuning beter af te stemmen op individuele behoeften.

Zie voor meer informatie de wetenschappelijke publicatie: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnha.2023.100028 

Photo: Free Stock photos by Vecteezy

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen