A.T.F. (Aartjan) Beekman

Hoogleraar Psychiatrie (Prof.dr.)
Expertise:
Contact & publications

Verbonden aan LASA sinds 1991

Toen LASA begon had ik het geluk dat ik als jonge klare psychiater mijn promotie onderzoek kon doen binnen LASA. Ik ben in 1996 gepromoveerd op een proefschrift over depressie bij ouderen en heb daarna gewerkt aan het verder uitbouwen van ons onderzoek naar emotioneel en cognitief functioneren van ouderen in Nederland. Met gebruik van de LASA gegevens zijn we vervolgens een serie andere studies gaan doen bij ouderen in het verpleeghuis, ouderen met dementie of met lichamelijke aandoeningen. Op basis van de LASA gegevens kunnen we zien wie het meest kwetsbaar is en wie de grootste kans loopt om in de toekomst depressief te worden. Met die gegevens hebben we een serie interventies kunnen testen om te zien of we depressie en angst stoornissen kunnen voorkomen. LASA is ook internationaal een bron van inspiratie voor andere studies en voor het opbouwen van een vruchtbaar internationaal netwerk van samenwerking. Sinds 2007 ben ik hoofd van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC/VUmc en lid van de LASA stuurgroep.

 

Lid van

  • Groep mentaal
  • Kerngroep onderzoek (KGO)
  • Stuurgroep