Publicaties

De gegevens uit LASA worden ook gebruikt door kennisinstellingen zoals het Sociaal Cultureel Planbureau. Deze publiceren regelmatig Nederlandstalige uitgaven over ouderen in Nederland. Ook LASA-wetenschappers zelf schrijven Nederlandstalige teksten over hun onderzoek.