Muziek maken en zingen goed voor brein

Vertraagt muziek maken cognitieve veroudering?

Naarmate we ouder worden, worden onze hersenen ook ouder, en neemt het hersenvolume af.  Deze afname in hersenvolume leidt tot achteruitgang van bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals snelheid van informatieverwerking, het overzien van complexe situaties en het geheugen. Dit wordt cognitieve veroudering genoemd. Hoewel iedereen met cognitieve veroudering te maken krijgt, bestaan daarin grote verschillen tussen mensen. De vraag is welke factoren deze grote verschillen tussen mensen verklaren. In LASA hebben we recent onderzocht of muziek maken daar een invloed op heeft.

Muziek als complexe activiteit

Muziek maken is een complexe activiteit. Uiteraard hangt het af van wat je doet, maar als je een instrument bespeelt doe je meerdere dingen tegelijk. Je beweegt benen, armen, handen en/of mond, je moet lezen wat er op de bladmuziek genoteerd staat en dat vertalen naar handelingen, je moet je goed concentreren en luisteren naar het geluid dat je produceert, en je doet een beroep op je geheugen want je leert nieuwe dingen. Als je samenspeelt met anderen, moet je ook nog eens goed op hen letten. Allemaal fysieke en mentale activiteiten die dus mogelijk goed zijn voor je hersenen. Als je samenspeelt of zingt met anderen, heeft muziek maken ook nog een sociaal aspect, hetgeen een gunstige invloed op iemands stemming kan hebben, wat ook weer goed is voor het cognitief functioneren.

Positieve samenhang tussen muziek maken en geheugen

Onze resultaten lieten inderdaad zien dat de mensen die een ??muziekinstrument bespelen of zingen beter presteerden op het gebied van het geheugen en het executief functioneren, zoals planning en het behouden van overzicht. Deelnemers die een muziekinstrument spelen hadden de beste cognitieve vaardigheden. Misschien wordt het executief functioneren en het geheugen meer gestimuleerd bij het maken van muziek dan de andere cognitieve domeinen, omdat je juist op deze cognitieve domeinen een beroep doet tijdens het maken van muziek. We vonden geen verband met de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan muziek maken. Dus volgens onze resultaten maakte het niet uit hoe lang en vaak oudere volwassenen muziek maken.

Mansens D , Deeg DJH, Comijs HC. The association between singing and/or playing a musical instrument and cognitive functions in older adults. Aging and Mental Health, in press.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen