Een belangrijke vraag tijdens de coronapandemie is of deze leidt tot een verslechtering van de mentale gezondheid van ouderen. Op basis van de eerste LASA Covid-studie onderzochten we in hoeverre er een toename was in angstklachten en depressieve klachten en een afname van ervaren regie over het leven (‘mastery’) bij Nederlandse ouderen. We vergeleken deze uitkomsten net na de eerste golf van de COVID-19 pandemie (juni-augustus 2020) met voorgaande jaren (2012-2018).

Op basis van gegevens van 1068 LASA-deelnemers vonden we slechts een lichte gemiddelde toename in angst- en depressieve klachten, maar óók een toename in ervaren regie over het leven. De toename in ervaren regie was wel kleiner bij ouderen met functionele beperkingen of kwetsbaarheid (‘frailty’).

De resultaten suggereren dat de effecten van de pandemie op de mentale gezondheid van ouderen beperkt is. Bovendien zouden de lockdowns naast negatieve effecten ook een aantal positieve effecten kunnen hebben, zoals een overzichtelijker en rustiger dagelijks leven. Dat zou de stijging van gevoelens van regie mogelijk kunnen verklaren.

De Engelstalige publicatie van dit onderzoek is te vinden via https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110656

van den Besselaar, J.H., MacNeil Vroomen, J.L., Buurman, B.M., Hertogh, C.M.P.M., Kok, A.A.L., & Hoogendijk, E.O. (2021). Symptoms of depression, anxiety, and perceived mastery in older adults before and during the COVID-19 pandemic: Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Journal of Psychosomatic Research.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen