Depressie en slapeloosheid komen vaak samen voor. Maar wat gaat nu aan wat vooraf? We onderzochten in hoeverre slapeloosheid leidt tot meer depressieve symptomen of juist andersom. Wij gebruikten gegevens van ruim 3000 LASA-respondenten die tot wel 20 jaar gevolgd werden. Depressieve symptomen werden gemeten met de Center for Epidemiological Studies Depression Scale, en symptomen van slapeloosheid met drie vragen over moeite met in slaap komen, ‘s nachts wakker worden en ‘s morgens vroeg wakker worden.

Symptomen van depressie en slapeloosheid bleken inderdaad gelijktijdig voor te komen en gemiddeld genomen toe te nemen bij het ouder worden. Ze voorspelden elkaar echter niet over de tijd; symptomen van depressie waren niet geassocieerd met een extra risico op latere slapeloosheid, en omgekeerd ook niet.

Deze bevindingen zijn in tegenspraak met eerder onderzoek dat suggereert dat depressie en slapeloosheid in de loop van de tijd risicofactoren voor elkaar zijn. Dit kan komen doordat wij in deze studie keken naar veranderingen binnen personen en niet naar verschillen tussen personen. Maar het kan ook komen doordat er steeds een lange tijd van drie jaar tussen de metingen zat. Misschien is op die termijn geen invloed meetbaar.

De bevindingen zijn gepubliceerd in een Engelstalig artikel.

Brouwer, A., van de Ven, P.M., Kok, A.A.L., Snoek, F.J., Beekman, A.T.F., Bremmer, M.A. (2022). Symptoms of depression and insomnia in older age: a within-individual longitudinal analysis over 20 years. Journal of the American Geriatrics Society. https://doi.org/10.1111/jgs.17765

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen