In de afgelopen decennia is het risico op het hart- en vaatziekten afgenomen. Dit komt onder andere door verbeteringen in leefstijl en een betere behandeling van een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol.

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen met een depressie een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Dit komt onder andere doordat mensen met een depressie een ongezondere leefstijl hebben en minder therapietrouw zijn dan mensen zonder depressie. De vraag is dus of mensen met depressie wel evenveel hebben geprofiteerd van de algehele verbeteringen in leefstijl en behandeling in de afgelopen jaren als mensen zonder depressie. Zien we bij hen ook zo’n sterke afname in het risico op hart- en vaatziekten?

Op basis van LASA-onderzoek bleek dat het geval te zijn! Bij ouderen met depressie is het risico op hart- en vaatziekten sinds 1992 net zo sterk afgenomen als bij ouderen zonder depressie. Desondanks bleef het algehele risico op hart- en vaatziekten wel hoger bij ouderen met een depressie. Dit betekent dat een inhaalslag nog steeds noodzakelijk is om dit gezondheidsverschil terug te dringen.

Meer over dit onderzoek is terug te vinden in deze Engelstalige publicatie:

van Zutphen, E.M., Kok, A.A.L., Rhebergen, D., van Schoor, N.M., Huisman, M., & Beekman, A.T.F. (2022). Comparing cardiovascular disease incidence and prevalence between depressed and non-depressed older persons over time: cohort differences in the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Journal of Psychosomatic Research

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022399922003002

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen