Social norms

Values and norms

LASA122

Not yet documented.

For further information contact: Dorly Deeg

Questionnaires
LASAB122 / LASAC122 / LASAD122 / LASAE122 / LAS2B122 / LASAF122 / LASAG122 / LASAH122 / LAS3B122 / LASAI122 (self-administered questionnaire, in Dutch)

Variable information
LASAB122 / LASAC122 / LASAD122 / LASAE122 / LAS2B122 / LASAF122 / LASAG122 / LASAH122 / LAS3B122 / LASAI122
(pdf)