M.I. (Marjolein) Broese van Groenou

Hoogleraar Informele zorg (Prof.dr.)
Aandachtsgebieden:
Contact:

Verbonden aan LASA sinds 1991

Binnen LASA ben ik verantwoordelijk voor de data over zorg. Daaronder valt bijvoorbeeld bezoek aan huisarts en ziekenhuis, maar ook gebruik van thuiszorg (formele zorg) en hulp van familie, vrienden en buren (mantelzorg of informele zorg). Het overheidsbeleid op het gebied van de langdurige zorg verandert regelmatig en heeft in 2007 en 2015 belangrijke hervormingen ondergaan. Met LASA-data kunnen we onderzoeken in hoeverre veranderingen in het aanbod aan publiek gefinancierde zorg terug te zien is in veranderingen in opnames in het verpleeghuis, het gebruik van zorg aan huis, en het geven en krijgen van mantelzorg in de LASA-populatie. Een belangrijk thema daarbij is het voorkomen van sociaal-economische ongelijkheid in het geven en krijgen van zorg. Daarnaast kijk ik naar de omvang en samenstelling van zorgnetwerken van kwetsbare ouderen en de relatie met psychisch welbevinden en eenzaamheid. Een derde aandachtsgebied betreft in hoeverre ouderen zelf mantelzorg geven en hoe ze dit combineren met het doen van vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

 

Onderzoeksprojecten

 • https://fsw.vu.nl/nl/wetenschappelijke-afdelingen/sociologie/zorgnetwerken-kwetsbare-ouderen/index.aspx

 

Lid van

 • Groep sociaal
 • Groep zorg (groepshoofd)
 • Groep werk
 • Kerngroep onderzoek (KGO)

Publicaties

 • Why do spouses provide personal care? A study among care-receiving Dutch community-dwelling older adults.

 • Socio-economic inequality in long-term care: a comparison of three time periods in the Netherlands.

 • Socioeconomic pathways to inequalities in mental and functional health: a comparative study of three birth cohorts.

 • Associations between care network types and psychological well-being among Dutch older adults.

 • Trends voor vrijwilligerswerk en informele hulp.

 • Who provides care in the last year of life? A description of care networks of community-dwelling older adults in the Netherlands.

 • Trends in the use of care among people aged 65-85 with cognitive impairment in the Netherlands.

 • LASA: Sociaaleconomische ongelijkheid in informele zorg.

 • Social network type and informal care use in later life: A comparison of three Dutch birth cohorts aged 75-84.

 • Trends across 20 years in multiple indicators of functioning among older adults in the Netherlands.

 • Het combineren van meerdere rollen onder ouderen : Vermindert of verbetert dit het welbevinden.

 • Diversity in Older Adults&#39 Care Networks: The Added Value of Individual Beliefs and Social Network Proximity.

 • Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg.

 • Mixed care networks of community-dwelling older adults with physical health impairments in the Netherlands.

 • Development and validation of a questionnaire assessing the perceived control in health care among older adults with care needs in the Netherlands.

 • The Longitudinal Aging Study Amsterdam: cohort update 2016 and major findings.

 • Linkages between informal and formal caregivers in home-care networks of frail older adults.

 • Trends in the informal and formal home-care use of older adults in the Netherlands between 1992 and 2012.

 • De sociaal-maatschappelijke positie van ouderen.

 • Perceived control in health care: A conceptual model based on experiences of frail older adults.

 • Quality of marriage and social loneliness in later life.

 • Explaining the association between educational level and frailty in older adults: results from a 13-year longitudinal study in the Netherlands.

 • Discussion between informal and formal caregivers of community-dwelling older adults.

 • Sibling Similarities and Sharing the Care of Older Parents.

 • Continued and new personal relationships in later life: differential effects of health.

 • Health problems and marital satisfaction among older couples.

 • Nonkin in older adults' personal networks: more important among later cohorts?

 • Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar.

 • Netwerken en gezondheid.

 • Six-year follow-up on volunteering in later life: a cohort comparison in the Netherlands.

 • Kwetsbare ouderen: Zorg of geen zorg? (LASA-rapport 2011).

 • Informal and formal home care use among older adults in Europe: Can cross-national differences be explained by societal context and composition?

 • Samen zorgen voor ouderen.

 • Formal and informal social participation of the 'young-old' in The Netherlands in 1992 and 2002.

 • Sibling Influence on Care Given by Children to Older Parents.

 • Extramurale zorgpakketten. Verleende zorg aan thuiswonende ouderen in onderscheidende pakketten (LASA-rapport 2010).

 • Quality of marriages in later life and emotional and social loneliness.

 • Utilization of acute and long-term care in the last year of life: comparison with survivors in a population-based study.

 • Changes in volunteering among young old in the Netherlands between 1992 and 2002: the impact of religion, age-norms, and intergenerational transmission.

 • Educational differences in functional limitations: comparisons of 55-65-year-olds in the Netherlands in 1992 and 2002.

 • Effects of own and spousal disability on loneliness among older adults.

 • Network analysis.

 • Ouder worden in sociaal-relationeel perspectief.

 • Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen.

 • Gebruik van thuiszorg en welzijnsvoorzieningen door 55-plussers tussen 1992-2006 (LASA-rapport 2007).

 • Zorggebruik door ouderen na opname in het ziekenhuis: Ontwikkelingen in 1992-2002. [The use of care by older adults after hospital discharge: Developments between 1992-2002].

 • Changes in contact and support exchange in personal networks after widowhood.

 • Veranderingen in de levensloop.

 • Veranderingen in sociale participatie.

 • Socio-economic status differences in older people's use of informal and formal help: a comparison of four European countries.

 • Sociale participatie van 55-64 jarigen: is de huidige generatie sociaal actiever dan de vorige? [Social participation of the 55-64 year olds: is the new generation more socially active than its predecessor?]

 • Explanations of socioeconomic differences in changes in physical function in older adults: Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam.

 • Cosmic transcendence, loneliness, and exchange of emotional support with adult children: a study among older parents in The Netherlands.

 • Verschillen in zorggebruik door ouderen naar inkomen: De rol van gezondheid, sociale context, voorkeur en persoonlijkheid [Income inequality in the use of professional home care by older adults: The impact of health, social context, care preference and personality].

 • Adaptive strategies after health decline in later life: increasing the person-environment fit by adjusting the social and physical environment.

 • Delen in de zorg: de rol van broers en zussen in de zorg van kinderen voor hun ouders.

 • The last 3 months of life: care, transitions and the place of death of older people.

 • Network dynamics in later life.

 • Sociaal-economische verschillen in de hulpverlening van kinderen aan hun oude ouders.

 • Determinanten van veranderingen in zorggebruik.

 • Determinanten van zorgbelasting bij partners en kinderen van hulpbehoevende ouderen met fysieke gezondheidsproblemen.

 • Contacts between elderly parents and their children in four European countries: current patterns and future prospects.

 • Living arrangements among older people: An overview of trends in Europe and the USA.

 • The end of life: informal care for dying older people and its relationship to place of death.

 • Ongelijke kansen op een goede oude dag: Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij ouderen vanuit een levensloopperspectief.

 • Income differentials in functional disability in old age: Relative risks of onset, recovery, decline, attrition and mortality.

 • Het persoonlijk netwerk van ouderen.

 • Network and health changes among older Dutch adults.

 • Cognitieve achteruitgang: ook verlies van het persoonlijk netwerk?

 • Kansen voor preventie: tien jaar onderzoek naar angst en depressie bij ouderen.

 • Meer bewegen, minder depressief?

 • Minder gezond, dus meer zorg? Een onderzoek naar sociaal-economische verschillen in zorggebruik door ouderen.

 • Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij ouderen [Socio-economic dimensions of changes in health of older adults].

 • Sociaal-economische ongelijkheid in sterfte bij oudere mannen en vrouwen. Een onderzoek naar de rol van gezondheid, leefstijl, ouderlijke sociaal-economische status en psychosociale condities [Socio-economic inequalities in mortality among older men and women: The impact of health, behavior, childhood socio-economic status and psychosocial conditions].

 • Zorg voor ouderen: Verwachtingen en werkelijkheid.

 • Zijn geheugenklachten indicatief voor cognitief verval?

 • Preventie van depressie bij ouderen: "State of the art".

 • Angst bij ouderen: een onderbelicht fenomeen.

 • Lichaamsbeleving in de Longitudinal Aging Study Amsterdam.

 • Ouder worden in Nederland: Tien jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

 • Het onstaan en het beloop van depressie bij ouderen en de rol van lichamelijke gezondheid.

 • Ongelijkheid in netwerken en zorg: issue voor ouderenbeleid?

 • Het motief van LASA: verbeteren van het leven van ouderen.

 • Cognitief functioneren.

 • The effects of environmental context and personal resources on depressive symptomatology in older age: A test of the Lawton-model.

 • Lichamelijk gezondheid en lichamelijk functioneren in LASA: inleiding.

 • Meer ziekten, meer beperkingen? De invloed van chronische ziekten op achteruitgang in het lichamelijk functioneren van ouderen.

 • Vallen en fracturen: een inleiding.

 • Onderzoek en implementatie.

 • Wie komt ten val?

 • Ziekteprofielen, levensverwachtingen en zorggebruik.

 • Mobiliteit en activiteit bij vallers.

 • Persoonlijke relatienetwerken van ouderen: een inleiding.

 • Minder status, minder steun? Sociaal-economische verschillen in netwerken en steun bij ouderen in de Nederlandse samenleving.

 • De invloed van lichaamsbeweging op de mobiliteit van ouderen: bewegen houd je op de been.

 • The onset of physical impairment of independently living older adults and the support received from sons and daughters in The Netherlands.

 • Sex differences in depression after widowhood: Do men suffer more?

 • Depressie in gerontologisch perspectief.

 • Competentieverwachtingen van ouderen: van algemeen tot bijzonder.

 • Religie en de verwerking van ouderdomsproblemen.

 • Het Centrum voor Verouderingsonderzoek.

 • Ervaren gezondheid verschilt naar tijd en plaats.

 • Het geheugen op latere leeftijd: Spelen gezondheidsfactoren een rol?

 • Determinants of changes in societal participation.

 • Changes in the support networks of older adults in the Netherlands.

 • Ziekte en informele hulpverlening aan ouderen.