M.I. (Marjolein) Broese van Groenou

Hoogleraar Informele zorg (Prof.dr.)
Expertise:
Contact & publications

Verbonden aan LASA sinds 1991

Binnen LASA ben ik verantwoordelijk voor de data over zorg. Daaronder valt bijvoorbeeld bezoek aan huisarts en ziekenhuis, maar ook gebruik van thuiszorg (formele zorg) en hulp van familie, vrienden en buren (mantelzorg of informele zorg). Het overheidsbeleid op het gebied van de langdurige zorg verandert regelmatig en heeft in 2007 en 2015 belangrijke hervormingen ondergaan. Met LASA-data kunnen we onderzoeken in hoeverre veranderingen in het aanbod aan publiek gefinancierde zorg terug te zien is in veranderingen in opnames in het verpleeghuis, het gebruik van zorg aan huis, en het geven en krijgen van mantelzorg in de LASA-populatie. Een belangrijk thema daarbij is het voorkomen van sociaal-economische ongelijkheid in het geven en krijgen van zorg. Daarnaast kijk ik naar de omvang en samenstelling van zorgnetwerken van kwetsbare ouderen en de relatie met psychisch welbevinden en eenzaamheid. Een derde aandachtsgebied betreft in hoeverre ouderen zelf mantelzorg geven en hoe ze dit combineren met het doen van vrijwilligerswerk en/of betaald werk.

 

Onderzoeksprojecten

 

Lid van

  • Groep sociaal
  • Groep zorg (groepshoofd)
  • Groep werk
  • Kerngroep onderzoek (KGO)