M.K.M. (Maura) Gardeniers

Promovendus (MSc)
Expertise:
Contact & publications

Verbonden aan LASA sinds 2019

Mijn werk richt zich op longitudinale ontwikkelingen in gezondheid en zorggebruik van ouderen. Deze ontwikkelingen onderzoek ik door in kaart te brengen wat de veelvoorkomende trajecten zijn in hoe gezondheid en zorggebruik zich over de tijd ontvouwen. Ik onderzoek deze trajecten onder andere tegen het licht van de recente beleidsveranderingen die ertoe geleid hebben dat veel ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

 

Lid van

  • Groep lichamelijk
  • Groep mentaal
  • Groep zorg
  • PhD commissie