Eetgedrag onder ouderen (LASA-rapport 2010).

ABSTRACT. Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn er in 2010 twee onderzoeksvragen geformuleerd die betrekking hebben op de voeding van ouderen. Deze onderzoeksvragen zijn door de onderzoekers van de Vrije Universiteit beantwoord met behulp van gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). De eerste onderzoeksvraag “Zijn er verschillen in eetgedrag tussen ouderen?” werd opgesplitst in de volgende deelvragen die in hoofdstuk twee van dit rapport met behulp van de gegevens van de LASA Leefstijl Studie uit 2007 worden beantwoord: 1. Wat is het percentage ouderen dat voldoet aan de voedingsrichtlijnen voor fruit-, groente- en visconsumptie? 2. Wat zijn de kenmerken van ouderen die voldoen aan deze richtlijnen? 3. Wat is het percentage ouderen dat zelf denkt te voldoen aan de voedingsrichtlijnen voor fruit-, groente- en visconsumptie? 4. In hoeverre overschatten ouderen het voldoen aan de richtlijnen voor fruit-, groente- en visconsumptie? 5. Wat zijn de kenmerken van ouderen die het voldoen aan deze richtlijnen overschatten? De tweede onderzoeksvraag “Wat is het gebruik van maaltijdgerelateerde welzijnsvoorzieningen?” word in hoofstuk drie van dit rapport beantwoord met de gegevens van de reguliere LASA meetronde uitgevoerd in 2008-09.