Een groot deel van de mantelzorgers die intensieve zorg leveren zijn ouderen die voor hun partner zorgen. Er is onderzocht onder welke condities oudere echtparen persoonlijke zorg ontvangen van hun partner. Uit acht waarnemingen van de LASA-studie (1996-2016) selecteerden we 221 zelfstandig wonende getrouwde respondenten in de leeftijd van 59-93 jaar die voor het eerst persoonlijke zorg kregen en minstens één eerdere meting hadden zonder zorggebruik. De resultaten laten zien dat het percentage ouderen dat persoonlijke zorg ontvangt van de echtgenoot in de loop der jaren afnam: van 80% in 1996 tot 50% in 2016. Een man of vrouw had minder kans om zorg van de partner te ontvangen wanneer de partner zelf ook zorg nodig had en/of de kwaliteit van de relatie laag was. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen en in alle perioden. De afname in partnerzorg kan deels verklaard worden door externe factoren, namelijk dat er over de jaren heen meer professionele thuiszorg beschikbaar is gekomen.

Het Engelstalige wetenschappelijk artikel is hier te lezen (Open Access – gratis te lezen).

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen