Goed functioneren ondanks tegenslag wordt ook wel veerkracht genoemd. Wij hebben onderzocht hoeveel oudere volwassenen met artrose van de heup en/of knie ondanks continue pijn goed functioneren in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. Hiervoor hebben we gegevens gebruikt van het EPOSA onderzoek, een Europees onderzoek bij zes onderzoekscohorten, waaronder LASA.

Wij vonden dat 95 (15%) van de 638 personen met artrose continue, ernstige pijn rapporteerden. Hiervan liet 11% een goed fysiek functioneren zien, 57% een goed mentaal functioneren en 54% een goed sociaal functioneren. Slechts 4 personen (5%) waren veerkrachtig in zowel fysiek, mentaal als sociaal functioneren. Vervolgens hebben we mogelijke voorspellers van veerkracht onderzocht. Hieruit kwamen verschillende voorspellers naar voren, bijvoorbeeld actief zijn is van belang voor hun fysieke functioneren en als mensen het gevoel hadden dat zij controle hadden over hun leven, dan was dit van belang voor hun sociaal functioneren.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in het Engelstalige wetenschappelijke artikel.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen