Vacature voor MEDISCH interview(st)ers in Oss, Zwolle, Ommen en Amsterdam  

 

Wat u gaat doen

U neemt gedurende een jaar het medisch interview af bij respondenten (deelnemers) van het LASA-onderzoek in uw eigen stad. Het aantal uur verschilt per stad: voor Oss, Ommen en Amsterdam  gemiddeld 5-7 uur per week en voor Zwolle gemiddeld 8-10 uur per week.

 

Informatie over LASA

LASA is de afkorting van “Longitudinal Aging Study Amsterdam”, een wetenschappelijk, langlopend verouderingsonderzoek waarin cognitieve, emotionele, fysieke en sociale veranderingen onderzocht worden. Het LASA-onderzoek startte in 1992 met respondenten geboren vanaf 1908 tot en met 1937, het eerste cohort genaamd. In 2002 werd een tweede cohort toegevoegd, zij die geboren waren vanaf 1938 tot en met 1947 en een derde cohort werd in 2012 uitgenodigd, geboren in 1948 tot en met 1957. Intussen doen en deden ruim 5000 respondenten mee aan vraaggesprekken. Momenteel zijn de respondenten uit de drie cohorten tussen de 63 en ruim 100 jaar. Zij namen respectievelijk negen, zes en drie maal deel aan een hoofdmeting. De volgende hoofdmeting start dit najaar. Voor meer informatie over het onderzoek, zie de website van LASA: www.lasa-vu.nl.

 

Contact leggen met de respondent

De respondent deed al mee met het algemene interview en aan het eind van dit gesprek nodigt de algemeen interview(st)er hem/haar uit om ook mee te doen met het medische interview. De medisch interview(st)er ontvangt dan de naam- en adresgegevens van de respondent en neemt per omgaande contact op om enige uitleg te geven en een afspraak te maken. Om te voorkomen dat de situatie van de respondent wijzigt tussen het algemene en het medische interview, wordt de afspraak zo dicht mogelijk na het algemene interview gepland, met een maximale uitloop van drie weken. Afspraken vinden meestal overdag en door de weeks bij de respondent thuis plaats.

 

Medisch interview

Het medisch interview wordt met een laptop afgenomen aan de hand van een voorgestructureerde vragenlijst. Wanneer de respondent instemt met een geluidsopname, wordt het interview opgenomen. De duur van het medisch interview is gemiddeld anderhalf uur. Tijdens het interview worden vragen gesteld en testen afgenomen. U kunt denken aan het noteren van de medicatie, vragen over het gezichtsvermogen en gehoor, mogelijke indicaties voor hulp en zorg, cognitieve testen en vragen waarbij angst en depressie in kaart worden gebracht. De handknijpkracht en de lengte van de respondent worden gemeten, de bloeddruk en frequentie van de polsslag worden geautomatiseerd gemeten, en het gewicht, de omtrek van taille, heup, kuit en bovenarm worden gemeten nadat de respondent de bovenkleding uitgedaan heeft. Het materiaal om alle testen en metingen af te nemen is zwaar, wat betekent dat dit vervoerd wordt in een trolley en u per auto reist.

 

Nevenactiviteiten

Thuis beantwoordt u een aantal vragen over het vraaggesprek en werkt de LASA-administratie bij. Bij onduidelijkheid overlegt u met de veldwerkcoördinator. Wekelijks worden de papieren per post naar LASA verstuurd en de gecodeerde data en de geluidsopname per voucher van SURFfilesender. U ontvangt met regelmaat terugkoppeling over het afnemen van interviews in het algemeen (veldnieuws) en over eigen afgenomen interviews met als doel de interviewtechniek te optimaliseren.

 

Vertrouwelijkheid

De vertrouwelijkheid van de respondentgegevens is zeer belangrijk: u moet zich terdege realiseren dat met de gegevens van respondenten uiterst secuur omgegaan moet worden. Na afloop van de training ondertekent u een privacyverklaring en overlegt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Thuis doorloopt u een korte digitale privacy cursus die afgesloten wordt met een toets.

 

Training: 4, 8 en 12 oktober

Voorafgaand is er een verplichte interview training in Amsterdam van drie hele dagen: maandag 4, vrijdag 8 en dinsdag 12 oktober. U dient alle drie die dagen aanwezig te zijn. Ook houdt u tussen de tweede en derde trainingsdag een proefinterview bij een hooguit vage bekende van u, liefst iemand van 55 jaar of ouder. Na de laatste trainingsdag gaat u naar huis met de eerste adressen.

 

Vergoeding

U krijgt een contract van 1,8 uur per week bij Amsterdam UMC (vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald). Gewerkte meeruren ontvangt u via het Flexbureau (vakantiegeld, vakantie uren en eindejaarsuitkering worden per uur uitbetaald). Het bruto salaris voor de interviewtijd is € 14,07 per uur en € 10,55 per uur voor de reistijd. Beide bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld, 9% vakantie uren en 8,3% eindejaarsuitkering (berekend met hoger bruto uurloon). We volgen de Cao-UMC afspraken, dus wanneer er een nieuwe Cao komt, stijgt het uurloon mee. Voor elk geheel afgenomen interview ontvangt u een half uur extra interviewtijd, wat administratietijd genoemd wordt. In deze administratietijd voert u de nevenactiviteiten uit voor zowel respondenten die wel, als zij die niet deelnemen aan het interview. OV-kosten en parkeervergoeding voor het vervoer naar de training of naar de interviews worden vergoed wanneer u de bon en kopie bankoverschrijving aanlevert; per afgelegde kilometer met de auto ontvangt u € 0,19. Na afron­ding van minimaal 25 interviews krijgt u per trainingsdag 4 uur interviewtijd uitbetaald en 2 uur interviewtijd voor het proefinterview.

 

Vereisten

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten van 25 jaar en ouder. Kandidaten met ruimere levenservaring worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. Wij vragen een minimum opleidingsniveau gelijk aan HAVO met relevante werkervaring in de zorg en de beschikking over een auto. U woont in of dichtbij de stad waar u interviewt, maar de respondenten die intussen verhuisd zijn, interviewt u buiten de stad. U bent in staat om respondenten te motiveren om het interview met u aan te gaan en stelt u flexibel op bij het maken van afspraken met hen. Affiniteit en werkervaring met ouderen is een pré. Verder dient u bekend te zijn met het werken met computers, internet en e-mail. We verwachten dat de interview(st)ers in Oss, Ommen en Amsterdam minimaal twee-drie interviews per week afnemen, van de interview(st)er in Zwolle verwachten we minimaal drie-vier interviews per week.

 

Solliciteren

Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 22 augustus sturen aan Majogé van Vliet, veldwerkcoördinator bij LASA: mjg.vanvliet@amsterdamumc.nl. Sollicitatiegesprekken worden tussen 24 en 27 augustus gehouden in de Medische Faculteit van de VU in Amsterdam; dag en tijd zijn in overleg. Mocht u telefonisch willen overleggen over de vacature, dit kan met Majogé via 020-444 6766.

 

Deel dit bericht :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen