Vacature voor ALGEMEEN interview(st)ers in Zwolle, Ommen en Amsterdam

 

Wat u gaat doen

U neemt gedurende een jaar het algemeen interview af bij respondenten (deelnemers) van het LASA-onderzoek, voornamelijk in uw eigen stad en de omgeving. Voor Zwolle en Amsterdam gaat het om ongeveer 5-7 uur per week en voor Ommen om ongeveer 7-9 uur per week.

 

Informatie over LASA

LASA is de afkorting van “Longitudinal Aging Study Amsterdam”, een wetenschappelijk, langlopend verouderingsonderzoek waarin cognitieve, emotionele, fysieke en sociale veranderingen onderzocht worden. Het LASA-onderzoek startte in 1992 met respondenten geboren vanaf 1908 tot en met 1937, het eerste cohort genaamd. In 2002 werd een tweede cohort toegevoegd, zij die geboren waren vanaf 1938 tot en met 1947 en een derde cohort werd in 2012 uitgenodigd, geboren in 1948 tot en met 1957. Intussen doen en deden ruim 5000 respondenten mee aan vraaggesprekken. Momenteel zijn de respondenten uit de drie cohorten tussen de 63 en ruim 100 jaar. Zij namen respectievelijk negen, zes en drie maal deel aan een hoofdmeting. De volgende hoofdmeting start dit najaar. Voor meer informatie over het onderzoek, zie de website van LASA: www.lasa-vu.nl.

 

Contact leggen met de respondent

De respondenten ontvangen een brief van LASA waarin informatie over de nieuwe meting staat en de naam en het telefoonnummer van de interview(st)er die binnen enkele dagen contact met hen opneemt. Dit contact leggen kan meestal telefonisch. De interview(st)er bespreekt welke vragen en mogelijkheden de respondent heeft en maakt zo mogelijk een afspraak voor het algemene interview van zo’n anderhalf à twee uur. Afspraken vinden vaak overdag en door de week bij de respondent thuis plaats.

 

Algemeen interview

Wanneer de respondent instemt met een geluidsopname, wordt het interview opgenomen. De duur van het algemene interview is gemiddeld anderhalf uur. Het interview wordt met een laptop afgenomen aan de hand van een voorgestructureerde vragenlijst. Onderwerpen die tijdens het interview aan de orde komen zijn onder andere: werk, hulp, fysiek, sociaal en mentaal functioneren, chronische ziekte, zorggebruik en mate van eenzaamheid. Ook worden enkele eenvoudige fysieke testen gedaan zoals zes meter lopen, opstaan en gaan zitten en een vest aan en uittrekken. Aan het eind van het gesprek nodigt de interview(st)er de respondent uit voor het meer medisch gerichte vervolginterview met de medisch interview(st)er. In dit interview worden meer medisch gerichte vragen gesteld, de medicatie uitgevraagd, en enkele lichaamsmaten bepaald. Tenslotte, u kunt alleen respondenten interviewen die u niet kent.

 

Nevenactiviteiten

Thuis beantwoordt u een aantal vragen over het vraaggesprek en werkt u de LASA-administratie bij. Bij onduidelijkheid overlegt u met de veldwerkcoördinator. Wekelijks worden de papieren per post naar LASA verstuurd en de gecodeerde data en de geluidsopname per voucher van SURFfilesender. U ontvangt met regelmaat terugkoppeling over het afnemen van interviews in het algemeen (veldnieuws) en over eigen afgenomen interviews met als doel de interviewtechniek te optimaliseren.

 

Vertrouwelijkheid

De vertrouwelijkheid van de respondentgegevens is zeer belangrijk: u moet zich terdege realiseren dat met de gegevens van respondenten uiterst secuur omgegaan moet worden. Na afloop van de training ondertekent u een privacyverklaring en overlegt u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Thuis doorloopt u een korte digitale privacy cursus die afgesloten wordt met een toets.

 

Training: 22, 24 en 30 september

Voorafgaand is er een verplichte interview training in Amsterdam van drie hele dagen: woensdag 22, vrijdag 24 en donderdag 30 september. U dient alle drie die dagen aanwezig te zijn. Ook houdt u tussen de tweede en derde trainingsdag een proefinterview bij een hooguit vage bekende van u, liefst iemand van 55 jaar of ouder. Na de laatste trainingsdag gaat u naar huis met de eerste adressen.

 

Vergoeding

U krijgt een contract van 1,8 uur per week bij Amsterdam UMC (vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald). Gewerkte meeruren ontvangt u via het Flexbureau (vakantiegeld, vakantie uren en eindejaarsuitkering worden per uur uitbetaald). Het bruto salaris voor de interviewtijd is € 12,26 per uur en € 9,20 per uur voor de reistijd. Beide bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld, 9% vakantie uren en 8,3% eindejaarsuitkering (berekend met hoger bruto uurloon). We volgen de Cao-UMC afspraken, dus wanneer er een nieuwe Cao komt, stijgt het uurloon mee. Voor elk geheel afgenomen interview ontvangt u een half uur extra interviewtijd, wat administratietijd genoemd wordt. In deze administratietijd voert u de nevenactiviteiten uit voor zowel respondenten die wel, als zij die niet deelnemen aan het interview. OV-kosten en parkeervergoeding voor het vervoer naar de training of naar de interviews worden vergoed wanneer u de bon en kopie bankoverschrijving aanlevert; per afgelegde kilometer met de auto ontvangt u € 0,19. Na afron­ding van minimaal 25 interviews krijgt u per trainingsdag 4 uur interviewtijd uitbetaald en 2 uur interviewtijd voor het proefinterview.

 

Vereisten

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten van 25 jaar en ouder. Kandidaten met ruimere levenservaring worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren. Wij vragen een minimum opleidingsniveau gelijk aan HAVO en de beschikking over een auto. U woont in of dichtbij de stad waar u interviewt, maar de respondenten die intussen verder weg verhuisd zijn, interviewt u buiten de stad. U bent in staat om respondenten te motiveren om het interview met u aan te gaan en stelt u flexibel op bij het maken van afspraken met hen. Affiniteit en werkervaring met ouderen is een pré. Verder dient u bekend te zijn met het werken met computers, internet en e-mail. We verwachten dat de interview(st)ers in Zwolle en Amsterdam minimaal twee interviews per week afnemen, van de interview(st)er in Ommen verwachten we minimaal vijf interviews in twee weken.

 

Solliciteren

Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 22 augustus sturen aan Majogé van Vliet, veldwerkcoördinator bij LASA: mjg.vanvliet@amsterdamumc.nl. Sollicitatiegesprekken worden tussen 24 en 27 augustus gehouden in de Medische Faculteit van de VU in Amsterdam; dag en tijd zijn in overleg. Mocht u telefonisch willen overleggen over de vacature, dit kan met Majogé via 020-444 6766.

 

Deel dit bericht :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen