Steeds meer gezondheidsproblemen bij werkende 55-plussers

Langer doorwerken lijkt ongunstig te zijn voor de gezondheid van 55-plussers die werken onder zware lichamelijke werkomstandigheden. Zowel tijdens als na hun werkzame leven ervaren zij een slechtere gezondheid dan degenen die werken onder lichte fysieke werkomstandigheden. Deze verschillen namen toe met de jaren. LASA-onderzoeker Maaike van der Noordt bestudeerde gegevens uit de LASA-studie. Op 22 april 2021 promoveerde zij op dit onderzoek.

 

In de afgelopen decennia steeg de arbeidsdeelname van 55-plussers in Nederland sterk en gingen werknemers later met pensioen. Met de stijging van de AOW-leeftijd is het te verwachten dat 55-plussers de komende jaren nog langer door zullen (moeten) werken. Een goede gezondheid is een belangrijke factor om langer doorwerken mogelijk te maken.

LASA-onderzoeker Maaike van der Noordt liet in haar onderzoek zien dat er steeds meer 55-plussers door blijven werken met gezondheidsproblemen. Hiermee is de lichamelijke, mentale en ervaren gezondheid van werkende 55-plussers de afgelopen decennia slechter geworden.

 

Verwachting nog slechter

Langer doorwerken lijkt ongunstig te zijn voor de gezondheid van 55-plussers die werken onder zware lichamelijke werkomstandigheden. Zowel tijdens als na hun werkzame leven ervaren zij een slechtere gezondheid dan degenen die werken onder lichte fysieke werkomstandigheden. Deze verschillen namen toe met de jaren.

Van der Noordt verwacht dat de gezondheid van toekomstige generaties werkende 55-plussers nog slechter zal zijn. Hierdoor krijgen steeds meer oudere werkenden mogelijk problemen bij het uitvoeren van hun werk. Ook dreigt vervroegde uitval. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat werkende 55-plussers goed ondersteund worden. Voor toekomstige generaties werkende 55-plussers is het advies om al vroeg in de loopbaan aandacht te besteden aan hun gezondheid en inzetbaarheid.

 

Bekijk hier het Engelstalige proefschrift van Maaike van der Noordt

Trends in working life expectancy, working conditions and health in an ageing population — Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen