Oudere werkende vrouwen werken minder vaak door tot de AOW-leeftijd dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij vaker mentale gezondheidsproblemen hebben. Onderzoek in LASA bij oudere werkers laat zien dat de mentale gezondheid niet alleen verschilt naar biologische sekse, maar ook naar sociaal-cultureel bepaalde genderrollen en naar de psychologische gender-identiteit, d.w.z. hoe mannelijk of vrouwelijk men zich voelt. In de arbeidspositie komen genderverschillen voort uit een combinatie van opleidingsniveau, inkomen, man-vrouw verhouding in de sector waarin men werkt, aantal uren betaald en huishoudelijk werk per week, en verlenen van mantelzorg. Ervaren autonomie en taakvariatie in het werk blijken verklarende factoren in de relatie tussen gender en mentale gezondheid. Deze inzichten bieden aanknopingspunten voor een gelijkwaardiger arbeidsmarktpositie en werkbelasting van oudere werkende vrouwen en mannen. Voor meer informatie, zie onderstaande publicaties:

 

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen