Het is bekend dat mensen met een hoog opleidingsniveau, hoog beroepsniveau en een hoog inkomen gemiddeld in een betere gezondheid verkeren en langer leven dan mensen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP). Ondanks inspanningen om die ongelijkheden terug te dringen zijn ze al decennialang gelijk gebleven. Als verklaringen voor deze ongelijkheden wordt meestal de nadruk gelegd op leefstijlfactoren zoals roken en alcoholgebruik. Maar het is mogelijk dat de factoren die zogenoemde sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) verklaren veranderen over de tijd: in de huidige samenleving zijn aspecten zoals een sterk sociaal netwerk hebben of een hogere zelfredzaamheid misschien belangrijker dan vroeger.

In een meerjarig project over Cohortverschillen in SEGV (2019-2021) onderzochten we of de verklarende rol van leefstijl, sociale en psychologische factoren veranderde over drie generaties van 55- tot 64-jarigen die in 1992, 2002 en 2012 deelnamen aan Longitudinal Aging Study Amsterdam en de Doetinchem Cohort studie. We vonden inderdaad dat bestaande SEGV in steeds grotere mate werden veroorzaakt door factoren  zoals alcoholgebruik, roken, lichamelijke activiteit, het ontvangen van emotionele steun van anderen en ervaren regie

Dit onderzoek is uitgevoerd door Martijn Huisman, Almar Kok, Silvia Klokgieters, Marjolein Broese van Groenou, Marjolein Visser samen met onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in artikelen in BMJopenInternational Journal for Equity in HealthGeron, en sociale vraagstukken.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen