Publicaties NL

Nederlandstalige publicaties rond LASA

Een andere kijk op ouder worden - juli 2019


Sinds 1991 doet hoogleraar Dorly Deeg onderzoek naar het functioneren van ouderen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal terrein: Welke lichamelijke functies veranderen met het ouder worden, wanneer? Hoe behoud je het plezier in het leven? Worden we op dezelfde manier oud als onze ouders? En hoe kunnen we ons welbevinden zo lang mogelijk behouden? De resultaten van dit onderzoek zijn nu op een toegankelijke manier verwoord in het boek Gewonnen Jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden.

Geen toverpil
Met het boek Gewonnen jaren biedt Dorly Deeg een andere kijk op ouder worden. Het welbevinden in iedere ‘oudere’ levensfase staat voorop: wat levert plezier op en waar hangt dat vanaf? Haar boodschap: Er is geen ‘toverpil’ om veroudering tegen te gaan; je kunt er wél mee leren omgaan. Het boek bevat verrassende nieuwe inzichten, is toegankelijk geschreven, heeft een positieve insteek, de persoonlijke levensverhalen zorgen voor herkenning.

Het boek is verschenen bij uitgeverij Ambo/Anthos en is te koop in de (internet)boekhandel.
Kijk op gewonnenjaren.nl voor meer informatie..

December 2018
LASA Nieuwsbrief 22 is uit
We kunnen weer terugkijken op een druk en succesvol LASA-jaar, met de start van een nieuwe interviewronde onder de deelnemers van LASA, nieuwe onderzoeksresultaten ... een nieuw LASA-logo. Deze nieuwsbrief voor LASA-deelnemers en andere geïnteresseerden, staat weer vol wetenswaardigheden over bovengenoemde en andere zaken.

LASA Nieuwsbrief 22

 

In dit nummer stellen onderzoekers uit Nederland, Spanje, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland zichzelf en hun onderzoek aan u voor, vertellen we iets over LASA in de pers en het nieuwe LASA-logo en ook zijn enkele veldwerkers en interviewers aan het woord. De nieuwsbrief wordt afgesloten met een foto-impressie van 25 jaar LASA en de oratie van onze nieuwe directeur Professor Dr. Martijn Huisman uit december 2017, een gebeurtenis die niet meer in de vorige nieuwsbrief kon worden opgenomen.

 

Link naar LASA Nieuwsbrief 22 in pdf.
Link naar alle tot nu toe verschenen nieuwsbrieven vindt u hier.

15 juni 2018
LASA-onderzoek wijst uit
Ouderen steeds minder eenzaam. Meer eenzame ouderen.

Ouderen in Nederland voelen zich minder eenzaam dan 20 jaar geleden. De gemiddelde eenzaamheid van Nederlanders van 55 jaar en ouder daalde tussen 1996 en 2016. Eenzaamheid van ouderen neemt echter toe met de leeftijd. Daarom zijn er, vanwege de toename van de oudere bevolking, in 2016 wel méér eenzame ouderen in Nederland dan in 1996. Dit blijkt uit de gegevens van ruim 5.000 deelnemers aan de ouderenstudie LASA. Vandaag verscheen het SCP-rapport Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking, met LASA-wetenschapper Theo van Tilburg als een van de auteurs.

 

Diverser netwerk
In de periode van 1996 tot 2016 daalde de gemiddelde eenzaamheid van mensen van 55 jaar en ouder met 0,2 tot 0,8 punten op een schaal van 0 tot 11. Dat komt onder meer omdat ouderen vaker een partner hebben, een groter en diverser netwerk en een groter gevoel van regie over het leven in vergelijking met twintig jaar geleden. Tegelijkertijd groeit de oudere bevolking en daarom zijn er in 2016 meer ouderen eenzaam dan in 1996.

Partnerverlies
Dat veel ouderen eenzamer worden is te verklaren door verliezen in deze levensfase. Verlies van sociale relaties verhoogt de kans op eenzaamheid. Partnerverlies, een kleiner en minder gevarieerd netwerk, en verlies van het dagelijks netwerkcontact zijn veelvoorkomende veranderingen. Ook is er verlies van ervaren regie over het leven en is men vaker afhankelijk van professionele zorg en ondersteuning. Gezondheidsverlies en verlies van inkomen spelen een beperkte rol bij de toename van eenzaamheid.

Gegevens over eenzaamheid
De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van VU/VUmc verzamelde in de afgelopen decennia gegevens onder Nederlandse ouderen. Tussen 1992 en 2016 zijn 5.096 mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder eenmaal of vaker ondervraagd over hun eenzaamheid. De studie geeft de mogelijkheid de prevalentie van eenzaamheid in verschillende jaren te vergelijken.
De gebruikte gegevens komen uit de jaren 1996, 2006 en 2016. De onderzoekers onderscheidden drie leeftijdscategorieën: 58-67-jarigen, 68-77-jarigen en 78-87-jarigen. De LASA ouderenstudie maakte het ook mogelijk om te onderzoeken hoe eenzaamheid zich in de tweede levenshelft ontwikkelt, dus de ontwikkeling van eenzaamheid in de individuele levensloop van ouderen.

Lees het persbericht over eenzaamheidsonderzoek van het SCP.

Download Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk en Theo van Tilburg (LASA).

 

December 2017
LASA Nieuwsbrief 21 is uit
Het is inmiddels traditie om aan het eind van het jaar een nieuwsbrief uit te brengen over het LASA-onderzoek in het afgelopen jaar, een speciaal jaar vanwege het 25-jarig bestaan van LASA.

LASA Nieuwsbrief 21

 

Inhoud van dit jubileumnummer:

 

- Een kwart eeuw onderzoek (Martijn Huisman)

- Ondervoeding bij ouderen (Linda Hengeveld)

- Vooruit plannen (Nienke Fleuren)

- Aandacht voor ouderen (Caroline Arps)

- Verschil tussen mannen en vrouwen (Lena Sialino)

- Kwetsbaarheid onder ouderen (Emiel Hoogendijk)

- Ouderen met gewrichtsslijtage (Erik Timmermans)

- Trouwe LASA-deelnemers aan het woord

- Hoe gaat het met ouderen in de stad? (Yuliya Mysyuk)

- Puzzelen met onderzoeksgegevens (Daphne van der Bend)

- Loop- en denksnelheid (Joost Sanders)

- Bacteriën, gewicht en eetlust (Kristien Fluitman)

- Meer ziekten bij een persoon (Lisa van Zutphen)

- Eenzaamheid en depressiviteit (Tjalling Holwerda)

 

Link naar LASA Nieuwsbrief 21 in pdf.
Link naar alle tot nu toe verschenen nieuwsbrieven vindt u hier.

 

December 2016
LASA Nieuwsbrief 20 is uit
Ook dit jaar wordt aan alle LASA-deelnemers en andere betrokkenen de LASA-nieuwsbrief rondgestuurd met ontwikkelingen die in het (nu grotendeels) achter ons liggende jaar hebben plaatsgevonden binnen het LASA-project. In week 49-50 gaat de nieuwsbrief de deur uit.

 

LASA Nieuwsbrief 20

In nummer 20 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Relatie informele en formele hulpverleners van thuiswonende ouderen (door Marianne Jacobs)
Geloven, bidden en functioneren (door Arjan Oosterwijk)
Nieuws vanuit het veldwerkteam (door Priyanta Malhoe)
Relatie pensionering en gezondheid (door Sascha de Breij)
Onderzoek naar angst (door Martijn Zuurveld)
Een complot in Rotterdam (door Dorly Deeg)
Hoe beïnvloedt het leven in een stad het geestelijk welbevinden? (door Irina Motoc)
De invloed van het samenspel tussen genen en omgeving op ouderdomskwalen (door Najada Stringa)
Gezond eten afhankelijk van economische groei? (door Coosje Dijkstra)
Echtscheiding, veroorzaakt deze gebeurtenis ook nu nog meer eenzaamheid? (door Theo van Tilburg)
Nieuws vanuit LASA kennistransfer (door Noëlle Sant)
Weetje: Trends in gebruik van formele en informele zorg aan huis

Link naar LASA Nieuwsbrief 20 in pdf.

Januari 2016
LASA Nieuwsbrief 19 is uit

LASA Nieuwsbrief 19

Om de deelnemers aan het LASA-onderzoek te informeren over wat wij met de verzamelde gegevens doen, sturen wij jaarlijks de LASA Nieuwsbrief.

In nummer 19 komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Maart 2015
LASA verzamelt, analyseert, deelt en koppelt verouderingsdata
Volgens het CBS telt ons land over vier jaar zeven miljoen vijftigplussers. Dat is de helft van de volwassen Nederlandse bevolking. De data van LASA beslaan gegevens van meer dan 5.000 ouderen, ook beschikbaar voor andere onderzoekers.
In het februari-nummer van E-data & research is een artikel gewijd aan de dataverzameling van LASA.
Lees verder

Maart 2015
Wanneer je gehoor je in de steek laat

gehoorapparaat Marieke Pronk vertelt op Kennislink over de relatie tussen slechthorendheid en eenzaamheid. Het artikel is mede gebaseerd op bevindingen in haar proefschrift.
Lees verder


Maart 2015
Samen oud(er) worden: hoe doe je dat?

Fenna van Nes en Noëlle Sant gaan in op de uitdagingen die het samen ouder worden met zich mee brengen vooral als de gezondheid achteruitgaat. Hoe vangen de partners elkaar op? Hoe zit het de activiteiten die men onderneemt?
Lees verder


Januari 2015
LASA Nieuwsbrief 18 is uit

LASA Nieuwsbrief 18

Om de deelnemers aan het LASA-onderzoek te informeren over wat wij met de verzamelde gegevens doen, sturen wij jaarlijks de LASA Nieuwsbrief.

In nummer 18 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Verder nog een tweetal bijdragen van respondenten waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

Link naar LASA Nieuwsbrief 18 in pdf.

Januari 2014
LASA Nieuwsbrief 17 is uit

LASA Nieuwsbrief 17

Om de deelnemers aan het LASA-onderzoek te informeren over wat wij met de verzamelde gegevens doen, sturen wij jaarlijks de LASA Nieuwsbrief.

In nummer 17 komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Link naar LASA Nieuwsbrief 17 in pdf.

December 2013
Ervaren regie en kwaliteit van zorg

Het heft in eigen handen In december 2010 is bij LASA het onderzoeksproject “ervaren regie en kwaliteit van zorg” van start gegaan. Dit project, dat onderdeel is van het Nationaal Programma Ouderenzorg, heeft als doel te onderzoeken of meer eigen regie van ouderen bij de ontvangen zorg kan bijdragen aan meer ervaren kwaliteit van zorg en leven. Deze VUmc-publicatie belicht de tot nu toe behaalde resultaten.

Download hier het boekje als pdf (610 Kb).


November 2012
Artikel op nemokKennislink.nl over Dementie: wie loopt het hoogste risico? geschreven door Tessa van den Kommer en Noelle Sant

Mei 2012
Artikel op nemokennislink.nl over Zorg voor opa&oma, naar aanleiding van proefschrift Teun Geurts.

Februari 2012
Artikel van Fleur Thomése in Demos, uitgave van het NIDI: februari 2012
Meer kinderen als opa en oma oppassen?

November 2011
Licht op Later nu ook digitaal

Licht op Later

Boek
Licht op Later, uitgave van LASA ter ere van het twintig jarig bestaan van de studie. Het boek kost 5 euro, exclusief verzendkosten. Te bestellen via het e-mail adres van LASA.

Pdf
Licht op Later is ook te downloaden als pdf (1MB).

E-book
Licht op later is er ook als E-book.


November 2011
Met Pensioen - Zwart gat of Zwitserleven?

Met pensioen Zwart gat of Zwitserleven?

door Jaap Willems, emeritus hoogleraar wetenschapscommunicatie en schrijver.
Jaap Willems heeft, gebruikmakend van zijn eigen ervaringen en die van anderen, en op basis van wetenschappelijk onderzoek (o.a. LASA) zowel de positieve als denegatieve aspecten onder de loep genomen. Voor meer informatie en bestellen, kijk op de website van Uitgeverij Mets & Mets
'Met Pensioen' is nu ook als e-book verkrijgbaar.


2010:
Kappelle, H.M., Deeg, D.J.H. (2010). Ouderdom komt echt met gebreken. Zijn we wel fit genoeg om langer door te werken. Pensioen & Praktijk, 7, 6-10 > Full Text.

Schoenmakers, E, Sant, N. (2010). De eenzame Nederlander > Full Text. gepubliceerd op www.nemokennislink.nl

Heim, N., Sant, N. (2010). Overgewicht bij ouderen, een steeds groter probleem > Full Text, gepubliceerd op www.nemokennislink.nl

 

Naar boven