Op 2 november 2022 verdedigde Joukje Swinkels succesvol haar proefschrift getiteld ‘Informal care and spousal caregiver’s burden in old age’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzocht met LASA-data of het gebruik van informele zorg (mantelzorg) in de loop der jaren is veranderd. Daarnaast bekeek zij of de kans om persoonlijke zorg van de echtgenoot te krijgen in de loop der jaren is veranderd.

Uit de resultaten bleek dat het aandeel ouderen dat informele zorg gebruikt lager lag in 2016 dan in 1992.  Tegelijkertijd bleek dat het aandeel ouderen dat formele zorg gebruikt iets toenam. Naast de zorgbehoefte en eigenschappen van de zorgontvanger, zijn veranderende maatschappelijke omstandigheden alsmede het fysieke functioneren van de mantelzorger en de kwaliteit van de echtelijke relatie bepalend voor informeel zorggebruik.

Tevens onderzocht Joukje met TOPICS-MDS data waardoor ouderen die mantelzorg geven aan hun partner een hogere zorglast kunnen ervaren. De resultaten toonden aan dat zorgbehoefte, het aantal uren zorgverlening en secundaire stressoren (problemen in andere domeinen zoals minder tijd voor eigen activiteiten of relatieproblemen) de belasting van de mantelzorger verklaren; de mechanismen verschilden echter voor mannen en vrouwen. Langer zorg verlenen leidt vooral bij vrouwen tot een hogere belasting. Vrouwen rapporteerden een hogere belasting, hadden echtgenoten met een grotere zorgbehoefte en gaven meer uren zorg per week.

Haar hele proefschrift is hier te lezen https://research.vu.nl/en/publications/informal-care-and-spousal-caregivers-burden-in-old-age

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen