Sinds 2015 zijn er grote veranderingen opgetreden in de organisatie van de langdurige zorg in Nederland. Zo is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het coördineren van langdurige ouderenzorg naar gemeenten overgedragen. Voor beleidsmakers is het belangrijk om te weten wat de consequenties zijn van deze nieuwe organisatie van de zorg. Op basis van het LASA-onderzoek van Maura Gardeniers en Jens Abbing is een infographic ontwikkeld, waarin de consequenties van het nieuwe beleid voor het zorggebruik van thuiswonende ouderen worden samengevat.

De kernboodschappen van de infographic zijn:

  1. Ongelijkheid in informeel zorggebruik (mantelzorg) tussen hoog- en laagopgeleiden wordt groter over de tijd (we vergeleken 1995, 2005 en 2015).
  2. Er is een trend naar minder zorggebruik in recentere jaren, die niet geheel verklaard kan worden door veranderende kenmerken van de populatie ouderen (o.a. stijging van het opleidingsniveau onder nieuwe generaties ouderen), maar mogelijk voortkomt uit het minder beschikbaar zijn van zowel informele en formele zorg.
  3. Over het algemeen gebruiken hoogopgeleiden ofwel privaat betaalde zorg, of informele zorg (mantelzorg), en laagopgeleiden vooral publiek betaalde formele zorg. Maar er zijn ook laagopgeleiden die een mix gebruiken van mantelzorg en privaat en/of publiek betaalde zorg.

Klik hier voor de Infographic

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen