Het is belangrijk om de gezondheid en het functioneren van ouderen goed te monitoren, zodat er vroegtijdig kan worden ingegrepen wanneer het minder goed gaat. Hierbij speelt de intrinsieke capaciteit van ouderen een belangrijke rol. Intrinsieke capaciteit bestaat uit een vijftal domeinen: mobiliteit, cognitief functioneren, vitaliteit, psychologisch functioneren en gehoor/visus. LASA-onderzoekers Natasja van Schoor en Laura Schaap hebben subsidie ontvangen om te onderzoeken welke trajecten van intrinsieke capaciteit ouderen volgen gedurende het ouder worden en hoe deze trajecten het functioneren van ouderen voorspellen. Daarnaast zullen ze onderzoeken welke rol omgevingsfactoren spelen, evenals wat de wensen en behoeften zijn van ouderen zelf om zo prettig mogelijk oud te worden.

De subsidie komt van het ZonMw Open Competitie programma, waarmee een team van onderzoekers uit verschillende vakgebieden gezamenlijk een onderzoek uitvoeren. De LASA-onderzoekers werken in dit onderzoek dan ook samen met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning en experts op het gebied van digitale monitoring en experimenten in een ‘living lab’.

Met dit onderzoek hopen de onderzoekers om een beter inzicht te krijgen hoe achteruitgang in functioneren bij ouderen kan worden voorkomen, zodat ze in een optimale omgeving gezond en zelfstandig kunnen blijven.

Het onderzoek zal starten op 1 juni 2023.

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen