Werken tot op hogere leeftijd betekent vaker doorwerken met gezondheidsproblemen. Bovendien stijgt het aantal gezondheidsbeperkingen na de pensionering.

Deze resultaten komen uit een onderzoek in een representatieve steekproef van oudere werknemers, uitgevoerd in het kader van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (www.lasa-vu.nl). We onderzochten de gezondheid voorafgaand aan en na de uittreding uit het arbeidsproces van drie steekproeven van oudere werknemers in de jaren 1990, 2000 en 2010. Sinds 2000 was er een cumulatie van overheidsmaatregelen om langer doorwerken te stimuleren, onder andere door herhaaldelijke verscherping van de toelating tot arbeidsongeschiktheid en door het financieel onaantrekkelijk maken van vervroegde uittreding. Vanaf 2013 kwam daar de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd bij.

De gemiddelde uittredingsleeftijd van de onderzochte steekproeven steeg van 60,7 jaar in de jaren 1990 naar 62,9 jaar in de jaren 2010. Het onderzoek laat zien dat vooral mensen met zware lichamelijke werkbelasting in de jaren 2010 langer doorwerkten met gezondheidsbeperkingen. Daarentegen namen de gezondheidsbeperkingen rond de pensionering in de jaren 2010 toe, ongeacht de lichamelijke en psychosociale belasting, maar ook ongeacht gunstige werkomstandigheden zoals autonomie en variatie in taken.

Deze resultaten duiden op hogere kosten voor de gezondheidszorg in de nabije toekomst.

Het Engelstalige wetenschappelijke artikel kunt u hier lezen (Open Access).

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen