Ouderen die fysiek kwetsbaar zijn hebben vaak een grotere kans om vroegtijdig te overlijden. Met kwetsbaarheid (in het Engels aangeduid als “frailty”) wordt bedoeld dat een persoon afnemende lichamelijke reserves heeft, wat tot uiting komt in verschillende symptomen zoals afnemende spierkracht, lagere loopsnelheid en gewichtsverlies. Tussen 2008 en 2015 werd in een onderzoek bij 1477 LASA-respondenten bekeken welke factoren konden verklaren dat ouderen met fysieke kwetsbaarheid eerder overlijden. Er zijn heel veel mogelijke verklaringen meegenomen in het onderzoek, waaronder sociale factoren, psychologische factoren, leefstijl en medische factoren. De resultaten lieten zien dat bij zowel mannen als vrouwen polyfarmacie (het gebruiken van vijf of meer medicijnen) een belangrijke verklarende factor was. Het gebruik van medicatie is vaak noodzakelijk, maar kan soms ook leiden tot bijwerkingen of andere problemen (bijvoorbeeld wanneer verschillende medicijnen niet tegelijk gebruikt mogen worden). Deze resultaten bieden kansen voor interventies: het beperken van de negatieve effecten van polyfarmacie kan mogelijk de sterftekans van kwetsbare ouderen verkleinen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Dr. Sascha de Breij en in december 2021 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Preventive Medicine Reports. De publicatie is vrij toegankelijk (Open Access). Klik hier

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen