bankje aan vennetje - eenzaamheid

Internationale aanpak eenzaamheid

Wetenschappers vanuit de hele wereld, waaronder Theo van Tilburg van LASA, hebben een brief gepubliceerd in het vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Daarin roepen zij op tot een gezamenlijke aanpak van eenzaamheid.

De onderzoekers zeggen: “We weten nog niet voldoende over eenzaamheid en de bestaande ideeën erover zijn vaak stereotiep. Zo wordt ‘eenzaam’ vaak onterecht gelijkgesteld aan ‘weinig sociale contacten hebbend’. Maar, sommige mensen met veel vrienden kunnen zich eenzaam voelen, en mensen met weinig contacten hoeven niet eenzaam te zijn.”

Liefdadigheidsinstellingen en overheden hebben vaak onvoldoende kennis en bewijs om effectieve programma’s te ontwikkelen tegen eenzaamheid, aldus de experts. Zij zouden baat hebben bij een gestandaardiseerde benadering van eenzaamheid, waarmee wetenschappers dit fenomeen beter kunnen definiëren en meten. Want dát eenzaamheid verband houdt met een slechte gezondheid en een verminderd welzijn, is wel aangetoond. Lees de brief in the Lancet

Professor Theo van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van VWS een rapport geschreven over verandering in eenzaamheid onder 75-plussers in Nederland tussen 2011 en 2019. Dit rapport is onlangs gepubliceerd.

Deel dit bericht :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen