Gevolgen coronacrisis voor ouderen

Er loopt een extra onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen. En met een extra financiële impuls van VWS kan de langlopende LASA-ouderenstudie haar onderzoek op het gebied van lichamelijk, sociaal, mentaal en emotioneel functioneren verder verdiepen.

LASA ouderenonderzoek kan zich door de financiële steun van VWS de komende vier jaar verder verdiepen en verbreden. Er loopt al langer onderzoek naar eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen. Bij ruim 1.100 deelnemers is er inmiddels een extra COVID-vragenlijst afgenomen. Met de antwoorden wordt de impact van de coronacrisis zo breed mogelijk in kaart gebracht. Sommige ouderen zijn zelf ziek geworden, anderen hebben een naaste verloren aan COVID-19. Weer anderen hebben zorg moeten uitstellen, zijn angstiger geworden, of meer depressief, of zijn meer gaan drinken.

Door alle verzamelde gegevens te analyseren kunnen de onderzoekers antwoord krijgen op vragen als: zijn thuiswonende ouderen eenzamer geworden door de coronamaatregelen? Hebben ze meer moeite gehad met het krijgen van benodigde reguliere zorg? En wat voor impact had de situatie op hun leefstijl?

Ouderen blijven volgen

Wetenschappelijk directeur Martijn Huisman is erg blij met de steun van VWS: “Juist nu, en ook na deze coronasituatie is het belangrijk om ouderen langer te blijven volgen. Zo kunnen we zien wat er verandert, of hetzelfde blijft, op de middellange en lange termijn voor ouderen in Nederland. De overheid en zorgverleners kunnen deze kennis gebruiken bij het bepalen van hun beleid in de toekomst.”

 

Deel dit bericht :

Meer weten over de LASA-Weetjeswaaier?

Download de Weetjeswaaier 2020 of de Weetjeswaaier 2015
of vraag de gedrukte versies gratis aan via
lasa@amsterdamumc.nl
(zolang de voorraad strekt).

Andere artikelen