Laatste nieuws

 • Gezond
  ouder
  worden
  in
  Nederland

   


  Nederlandstalige informatie over gezond ouder worden in relatie tot de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de uitkomsten van deze studie.

  Seniorenpaar met hond op bankje bij zee


 • Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg

   

  Ouderen in goede gezondheid, met groot sociaal netwerk en gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig

  Onderzoek naar zorgtrajecten van ouderen

  Tijdens de Geriatriedagen in Den Bosch 8-10 februari presenteerde Cretien van Campen van het Sociaal Plan Bureau (SCP) de uitkomsten van een onderzoek naar de zorgtrajecten van 65-plussers. Het onderzoek werd uitgevoerd door het SCP samen met Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam) en Dorly Deeg  (VUmc). Hierbij werd gebruik gemaakt van data verzameld in de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Het ging om 1768 65-plussers die 14 jaar werden gevolgd.

  Rekenmodel

  In het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg" wordt dit onderzoek beschreven. Het bleek dat vooral ouderen met een goede gezondheid langer zelfstandig blijven wonen. Ook een groot sociaal netwerk en ervaren van regie hebben een positieve invloed hierop.Op basis hiervan heeft het SCP een rekenmodel opgesteld om de juiste behoeften aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen met het doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

  Overhandiging eerste exemplaar rapport Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg
  Cretien van Campen (SCP) overhandigt Pieter Roelfsema, beleidsadviseur bij VWS, het eerste exemplaar van het rapport "Langer zelfstandig. Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg". Naast Van Campen co-auteur Marjolein Broese van Groenou (VU Amsterdam LASA)

  Lees het SCP-rapport (pdf)
 •  

  Inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  De inaugurele rede die Prof. De Boer op 26 januari 2017 uitsprak (zie het nieuwsbericht hieronder), is nu digitaal beschikbaar. Daarbij haakt zij onder meer in op de bij LASA verzamelde data van het Migranten cohort.

  Lees verder
 • Uitnodiging Symposium Toekomst van de informele zorg

   

  Uitnodiging Symposium SCP/VU: Toekomst van de informele zorg

  Toekomst van de informele zorg
  De zorg voor kwetsbare burgers is volop in beweging, mede dankzij de invoering van de wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning in 2015. De gevolgen van de toename van de druk op informele zorg en een discussie daarover komen aan de orde in dit symposium.

  Lees verder (pdf)
 • Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer

   

  Uitnodiging inaugurele rede Prof. dr. ir. A. de Boer: Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele zorg

  Oratie prof. dr. ir. Alice de Boer

  Aansluitend op het bovengenoemde symposium houdt prof. dr. ir. Alice de Boer in de Aula van de VU haar inaugurale rede (start: 15:45 uur) 'Wie maakt het verschil? Ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp', waarmee zij formeel haar ambt als bijzonder hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de faculteit Sociologie van de Vrije Universiteit aanvaardt. Zij is op 1 januari 2016 benoemd. De leerstoel is ingesteld door het SCP, waar professor De Boer ook werkzaam is.

 • foto: Leo Stokx

  Gezond ouder worden in nieuwsbrieven

  Alle LASA Nieuwsbrieven 1992-2016
  Ter gelegenheid van 25 jaar LASA een mooi moment om eens terug te blikken op alle nieuwsbrieven die bij LASA vanaf 1992 zijn verschenen. Foto's, bijdragen van wetenschappers en vele wetenswaardigheden zijn digitaal ontsloten. Met inhoudsopgave.

  Lees verder
 • Ouderen met lagere opleiding eten minder groente foto: Brooke Lark

  Ouderen met een lagere opleiding en inkomen eten minder groente, fruit en vis

  Sociaaleconomische verschillen
  Er zijn aanzienlijke sociaaleconomische verschillen in het behalen van de groente-, fruit- en visrichtlijn onder Nederlandse ouderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Coosje Dijkstra.

  Gezond eten en voorkomen ziekte
  Ook ontdekte zij dat ouderen met een lager opleidings- en inkomensniveau andere redenen hebben om gezond te eten en dat het voorkomen van een ziekte juist voor deze groep bijvoorbeeld minder belangrijk lijkt.

  Lees verder
 • Sociale steun steeds meer van niet-familieleden

  foto: Nina Strehl

  Sociale steun voor ouderen komt steeds vaker van niet-familieleden

  Veranderingen in sociale steun
  Kunnen ouderen in de huidige participatiesamenleving wel rekenen op voldoende sociale steun uit eigen omgeving? Uit onderzoek van VU-sociologe Bianca Suanet blijkt dat ze meer vriendschappelijke relaties hebben dan voorgaande generaties en hiervan meer sociale steun ontvangen.

  LASA-cohorten
  Om deze ontwikkelingen in ontvangen sociale steun binnen verschillende generaties te kunnen vergelijken, maakte Bianca gebruik van de cohort-data die de afgelopen 25 jaar bij LASA zijn verzameld.

  Lees verder
 • Senior worker

  foto: Shutterstock

  Verhoging AOW-leeftijd: waar ligt de grens?

  Toename levensverwachting
  Onlangs is de AOW-leeftijd voor mensen geboren na 1954 verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. Deze en toekomstige verhogingen zijn gekoppeld aan de toename van de levensverwachting.

  Langer doorwerken
  Door de steeds betere behandeling van ernstige ziekten zijn ouderen inderdaad steeds langer in staat om door te werken, maar wat is de prijs die hiervoor betaald moet worden en hoe ver kan de leeftijd nog opgeschroefd worden? In een artikel in de Volkskrant zet Professor Dorly Deeg een aantal kanttekeningen bij deze ontwikkelingen.

  Lees verder
  (om het hele artikel te kunnen lezen moet u abonnee zijn of een account aanmaken)
 • Almar Kok over succesvol ouder worden

  foto: Leo Stokx

  Almar Kok op Radio NH tijdens Weekend van de Wetenschap

  Succesvol ouder worden
  Promovendus Almar Kok van LASA in gesprek met Isabella Prins van het programma NH Leeft over de ingrediënten voor succesvol oud worden.

  Luister hier naar het geluidsfragment (start: 51:40).
 • Martijn Huisman

   

  Martijn Huisman keynote speaker op gerontologie-conferentie in Nieuw-Zeeland

  Martijn Huisman over gezond oud worden
  Van 15-17 september wordt in Wellington de 2016 Conference of the New Zealand Association of Gerontology gehouden. Het thema van de conferentie is Making Active Ageing a Reality. Daarbij zal de wetenschappelijk directeur van LASA, Martijn Huisman, als keynote speaker optreden. Het onderwerp van zijn presentatie heeft als titel: 'Ageing Well despite Adversity; Evidence from Longitudinal data'.

  Lees verder
 • Sociaal netwerk

   

  Het sociale netwerk van ouderen verandert

  Met het klimmen der jaren wordt het sociale netwerk van veel ouderen kleiner. De familie blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd verandert de samenleving en neemt de individualisering toe. Wat betekent dit voor het sociale netwerk van recente generaties ouderen?

  Lees verder
 • Sociaal netwerk ouderen verandert

  foto: Leo Stokx

  Verbondenheid beschermt oudere migrant tegen ernstige eenzaamheid

  Artikel van Jolien Klok, promovenda bij de faculteit der Sociale Wetenschappen, dat zij samen schreef met Tineke Fokkema van het NIDI, waarbij gebruik gemaakt werd van LASA-data over Turkse en Marokkaanse migranten.

  Lees verder
 • Chronische ziekte

   

  LASA-weetje van de week
  Langer doorwerken met chronische ziekte
  ?

  De Nederlandse overheid voert een actief beleid om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor mensen met een chronische ziekte?

  Lees verder
 • Dorly Deeg Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

   

  Dorly Deeg benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  De uitreiking vond dinsdagochtend plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis te Rotterdam alwaar de versierselen door Burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, werden opgespeld.  Prof. dr. D.J.H. Deeg ontvangt deze hoge onderscheiding voor haar bijzondere en jarenlange verdiensten op het gebied van het ouderenonderzoek in Nederland.

 • LASA weetjes-waaier
  Vraag de gratis weetjes-waaier aan

  Waaier met interessante weetjes over ouder worden in Nederland.
  Aan te vragen via lasa@vumc.nl,   geen kosten (verkrijgbaar zolang de voorraad strekt) of download de weetjes-waaier hier.


  Voorbeeld LASA-weetje:

  Jonge ouderen zijn actief bij de samenleving betrokken
 • Dorly Deeg

   

  Waardoor neemt de levensduur van ouderen toe?
  en hoe beinvloedt dit het ouder worden?

  Lezing door Professor dr. Dorly Deeg bij de CCIV Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk Naarden-Bussum, mede georganiseerd door de VU-vereniging.

  Lees verder
 • Horizon 2020

   

  LASA doet mee aan EU-megastudie naar de prettigste leefomgeving voor ouderen

  LASA is een van 13 geselecteerde instituten die meedoen aan project Mindmap. Dit project valt binnen het raamwerk van Horizon2020, een EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. De Europese Unie heeft het project een subsidie van 5,7 miljoen euro toegekend.  Mindmap start op 1 januari 2016 en heeft een looptijd van 4 jaar.

  Lees verder
 • Kom uit die stoel!

  foto: Shutterstock

  Kom uit die stoel!

  Column door Prof. Dr. Ir. Marjolein Visser, Hoogleraar Gezond ouder worden, met speciale aandacht voor voeding en klinische diëtetiek op uitnodiging van NISB.

  Lees verder
 • Sedentair gedrag

  foto: Shutterstock

  Lang zitten of liggen overdag doet geen goed. Brochure nu ook beschikbaar

  Onderzoek door Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden, binnen de populatie van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) wijst uit dat ouderen overdag gemiddeld 10,3 uur zitten of liggen. Dit verhoogt de kans op sterfte en verslechtert de mobiliteit. De meeste tijd wordt zittend doorgebracht met TV kijken. Sedentair (zittend) gedrag is niet hetzelfde als inactief zijn. Ook al halen mensen de 30 minuten bewegen per dag norm en zit men daarnaast de hele dag, dan levert dat toch gezondheidsrisico’s op.

  TIP: zet de theepot in de keuken, om op te moeten staan voor een nieuw kopje thee. En las af en toe een pauze in, door op te staan en regelmatig even door het huis te lopen.

  Lees verder
  Lees hier het beleidsrapport
  Lees hier het persbericht
  Download de brochure hier

  Mede mogelijk gemaakt door:
  Hofjes Codde Van Beresteyn Haarlem
 • Ettty Hillesum Centrum Deventer

  foto: Pompidom

  Oud worden is normaal in Deventer

  De ongeëvenaarde groei van het aantal ouderen heeft verregaande gevolgen voor de inrichting van de samenleving. Dorly Deeg, hoogleraar bij VUmc LASA en oud-Deventenaar, komt zondag 15 november in het Etty Hillesum Centrum hierover praten.

  Lees verder
 • Grey Power 2.0

   

  Grey Power 2.0. De verrassende kracht van senioren

  Hoe ouder hoe gekker? Welke krachten van senioren waarderen we te weinig? In een serie openhartig gesprekken spreken artsen, onderzoekers, schrijvers, cabaretiers én senioren welke verrassende krachten in de ouderdom verborgen liggen. Onder leiding van presentator Frénk van der Linden gaan zij met de deelnemers op zoek naar de betekenis van levenservaring.

  Lees verder
 • Logo NWO

   

  De Longitudinal Aging Study Amsterdam ontvangt subsidie voor onderzoek bij 80-plussers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft enkele tonnen subsidie toegekend aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) voor frequenter onderzoek bij Nederlandse 80-plussers in de komende jaren.

  Een breed consortium van onderzoekers van EMGO+ en de Faculteit Sociale Wetenschappen, onder leiding van Martijn Huisman, had de aanvraag ingediend om meer frequente metingen binnen het LASA onderzoek mogelijk te maken bij respondenten van 80 jaar en ouder. De LASA studie heeft decennia-lange ervaring met observationeel onderzoek bij ouderen en voert ruwweg elke drie jaar herhaalde metingen uit bij haar respondenten. Juist omdat veranderingen in gezondheid en functioneren bij ouderen boven de tachtig snel kunnen gaan is een kortere tijdsduur tussen de metingen bij deze groep van groot belang om de veroudering bij hen goed in kaart te brengen. De subsidie van NWO maakt dit nu voor enige tijd mogelijk.

   

 • Logo NPO radio1

   

  Dorly Deeg op NPO Radio

  Ter gelegenheid van haar afscheid als wetenschappelijk directeur bij LASA een interview met Dorly Deeg op Radio 1. Zij gaat in op de gevolgen van de enorme stijging van het aantal ouderen in Nederland.

  Hier vindt u de uitzending.
 • Oud worden is normaal

   

  Afscheidsrede prof. dr. D.J.H. Deeg

  Oud worden is normaal

  Ter gelegenheid van het afscheid van Dorly Deeg als hoogleraar Epidemiologie van de veroudering zal zij op 5 juni 2015 om 15:45 uur precies een rede houden met de titel Oud worden is normaal.
  Na afloop receptie.

  Uitnodiging (pdf)
 • Download de brochure van het symposium

  Download de brochure

  5 juni 2015
  Symposium


  Ouder worden: geen kunst

  Het is geen kunst oud te worden, het is een kunst ermee te leven (J.W. von Goethe)

  Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. Dorly Deeg als wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), VU/VUmc
  Lees hier het verslag (n.b.: tekst verschijnt ook als signalement in het Tijdschrift voor Geriatrie en Gerontologie)

  Voorafgaand aan haar afscheidsrede

   

  Vrijdag 5 juni 2015,  13.00 – 15.00 uur

  Auditorium van de Vrije Universiteit

  De Boelelaan 1105

  1081 HV Amsterdam

  Lees verder
 • foto: Wim Houtjes

  Promotie Wim Houtjes

  Op 3 juni 2015 zal Wim Houtjes zijn proefschrift verdedigen met als titel: Needs of elderly people with late‐life depression. Challenges for care improvement
  Tijd: 13:45 uur
  Plaats: Aula VU

  Lees verder
 •  

  Promotie Emiel Hoogendijk

  Op 21 april verdedigde Emiel Hoogendijk met succes zijn proefschrift met als titel: The challenge of frailty in older adults.

  Lees verder
 • Joukje Swinkels

  Poster Joukje Swinkels genomineerd op GSA Washington

  Joukje Swinkels voor haar poster Trends in the informal and formal home care use of older adults in the Netherlands between 1992 and 2012. Zij was op het GSA-congres in Washington (5-9 november) genomineerd voor de posterprijs in de categorie 'Social Research, Policy and Practice' en wist tot de finale door te dringen, Helaas niet de hoofdprijs, niettemin een fraai resultaat.

 • foto: Shutterstock

   

  Dorly Deeg bestrijdt CBS-bericht dat de groeiende groep 100-plussers "opvallend gezond" zou zijn

  In een ANP-persbericht gaat Dorly Deeg in tegen de (slordige) CBS-conclusie dat 100-plussers "opmerkelijk gezond" zouden zijn. Onder andere De Telegraaf en diverse regionale bladen laten Dorly hierover aan het woord.

  Lees verder
 • Heft in eigen handen

  Het heft in eigen handen? nu ook via Kennisplein te raadplegen

  Het heft in eigen handen? De LASA-publicatie over de eigen ervaren regie in de zorg nu ook te raadplegen via het Kennisplein chronische zorg

 •  

  Nieuwe onderzoekssubsidie toegekend aan LASA

  Dorly Deeg en Suzan van der Pas hebben van Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR) €250.000 subsidie gekregen voor onderzoek naar veranderingen in pensioenleeftijd en gezondheid, inkomen en sterfte.

  Lees verder
 •  

  LASA dataleverancier factsheet VeiligheidNL

  In de Factsheet Effectiviteit van voeding gerelateerde interventies op valongevallen (uitgave VeiligheidNL) wordt mede gebruik gemaakt van onderzoek gebaseerd op LASA-data.

  Lees verder
 •  

  Nominatie Data Prijs 2014 voor LASA

  LASA is door Research Data Netherlands uitgeroepen tot een van de drie genomineerden voor de Nederlandse Data Prijs 2014 voor humaniora en sociale wetenschappen. Deze prijs geeft waardering aan onderzoekers die data bijeen brengen, documenteren en toegankelijk maken voor anderen.

  Lees verder
 • foto:Shutterstock

  Ouderen en voeding

  Marjolein Visser is een van de autoriteiten die een bijdrage heeft geleverd aan een nieuwe factsheet van het voedingscentrum.

  Lees verder
 •  

  Bianca Suanet haalt Veni-beurs binnen

  Bianca Suanet (Sociologie) heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie gekregen voor haar onderzoek naar informele netwerken van ouderen en zorg in de participatiesamenleving.

  Lees verder
 • foto: Shutterstock

  Halen mannen vrouwen in wat betreft levensverwachting?

  Dorly Deeg geeft het antwoord op radio 5 in 'De Kettingvraag'

  Lees verder
 • foto: Shutterstock

   

  Toename vóórkomen chronische ziekten bij ouderen deels te verklaren door eerder melden

  De meeste studies naar het voorkomen van chronische ziekten bij ouderen zijn gebaseerd op zelfrapportage. Wanneer ouderen zich tegenwoordig bewuster zijn van hun ziekte of diagnose of daarover meer kennis hebben dan vroeger zou het kunnen zijn dat het rapporteren ervan over de tijd veranderd is. LASA-onderzoekers onderzochten daarom of de overeenstemming tussen respondenten en hun huisarts met betrekking tot verschillende chronische ziekten verbeterde of verslechterde tussen 1992 en 2009.

  Lees_verder

 • foto: Leo Stokx

  Ouderen gebaat bij complex persoonlijk netwerk

  Voor ouderen lijkt het hebben van een divers en complex netwerk (familie, vrienden en bekenden in verschillende typen netwerken en verbanden) gunstig te zijn voor het cognitief functioneren op latere leeftijd. Dat is ten minste de boodschap van onderzoekers van VU/LASA en de Universiteit van Groningen.

  Lees_verder
 •  

  Medpage Today geeft aandacht aan EPOSA-onderzoek

  De EPOSA groep heeft aandacht gekregen van ‘Medpage Today’ voor één van haar artikelen. Het artikel gaat over weergevoeligheid en gewrichtspijn bij ouderen met artrose in Europa.

  Lees verder
 •  

  SCP-rapport 'Met zorg ouder worden' besproken in Tweede Kamer

  Het rapport dat LASA samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gemaakt werd op 20 februari j.l. in de Tweede Kamer besproken. Het rapport gaat over de diverse zorgtrajecten die ouderen in tien jaar tijd kunnen doorlopen en is voor een belangrijk deel gebaseerd op LASA-data.

  Link naar het rapport
  Link naar het debat (zie punt 11 voor alle stukken hierover)
 •  

  Nieuwe vragenlijst over ervaren regie in de zorg bij ouderen

  In het kader van het onderzoek Regie, sociaal-economische status en ervaren kwaliteit van ontvangen zorg van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is een vragenlijst ontwikkeld om de mate van ervaren regie in de zorg bij ouderen vast te kunnen stellen. De vragenlijst telt 29 items en gaat in op aspecten van zowel de eigen regie als de ervaren ondersteuning van naasten. Het primaire doel van de lijst is deze in te zetten voor vervolgonderzoek, waarbij de mate van ervaren regie gerelateerd wordt aan de mate van de ervaren kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, en sociaal-economische status bij ouderen. Officiële publicatie van de validatiestudie wordt eind 2014 verwacht. Voorbeeldpagina's van de vragenlijst inclusief de handleiding kunt u hier downloaden:
  vragenlijst (pdf)
  handleiding (pdf)

  Lees verder
 •  

  Het heft in eigen handen?

  Ervaringen van ouderen zelf in de zorg. Hier gratis te downloaden. Download hier het boekje in PDF
  Download hier het boekje in ePub.  Ga hier naar het nieuwsarchief (2011 - 2013)